Support

Privatpersoner - Kundservice

kundservice@ip-only.se

I vårt kundforum finns svar på nästan alla frågor. Sök svar eller ställ din egen fråga! Privat- och småföretagskunder med aktiva tjänster i våra öppna nät ska i första hand vända sig till sin tjänsteleverantör för frågor och support.

Företagssupport - Helpdesk

helpdesk@ip-only.se

Kontaktvägar för fakturafrågor, felanmälan, och teknisk support för företagskunder. I vår kundportal kan kunder se tjänster och fakturor samt se och lägga felanmälan. Portalen hittar du här: https://customerportal.ip-only.net/

Privat

Kontaktvägar för privatpersoner och småföretag i något av våra regionala nät.

Driftinformation

Status för eventuella pågående driftstörningar

Företag

Kontaktvägar för våra företagskunder

Kontakta IP-Only

IP-Onlys huvudkontor ligger på Bäverns gränd 17 i centrala Uppsala. Karta

Vi har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Oslo. Vår växel nås på +46 (0)18 – 843 10 00.

Adresser och kontaktuppgifter.

Kontaktsida
Gör slut med dålig it.

It-chefens utmaningar.

En stabil infrastruktur och nätåtkomst är i dag helt avgörande för företags och organisationers framgång. Men hur ser det ut ute på arbetsplatserna? Är det stabilt? Hinner du som it-chef fokusera på den för konkurrenskraften och hela samhällsutvecklingen så viktiga digitaliseringen eller har du fullt upp med annat?

Rapporten består av nio insikter som du kan läsa mer om nedan. Vill du ladda ned hela rapporten i PDF-format? Klicka på knappen nedanför.

Ladda ned rapporten

1. Incidenter slår hårt mot produktiviteten

Sju av tio organisationer (73 procent) uppger att den senaste incidenten ledde till ett tapp i produktiviteten och en kostnadsökning i form av ökad administrativ börda.

Läs mer

2. Hälften av it-cheferna hinner inte tänka framåt

Fler än varannan it-chef uppger att de lägger för lite tid på framtidsinriktade, strategiska frågor. Arbetet handlar istället mycket om att starta om servrar, felsöka system m.m.

Läs mer

3. Underinvestering leder till tappade intäkter

Var tredje organisation inom offentlig sektor upplever att de har underinvesterat i it-infrastruktur. I privat sektor är läget lite bättre.

Läs mer

4. Mindre än en av fem är fullt nöjda med it-leverantören

Knappt en av fem (18 procent) it-chefer inom offentlig sektor är fullt nöjda med sin huvudsakliga leverantör av it-infrastruktur. Nästan en av fem (17 procent) är direkt missnöjda.

Läs mer

5. Dålig it minskar trivseln på arbetsplatsen...

I organisationer som underinvesterat i it svarar endast fyra av tio it-chefer (39 procent) att de trivs mycket bra på jobbet. I organisationer som har investerat lagom säger nästan sju av tio (69 procent) att de trivs mycket bra.

Läs mer

6. ...och skapar också negativ stress i arbetet

Nästan varannan it-chef (44 procent) i organisationer som underinvesterat i it upplever negativ stress varje vecka. 17 procent upplever daglig stress, att jämföra med 8 procent i organisationer som investerat lagom.

Läs mer

7. Mindre än hälften får snabbt överblick över incidenter

Endast 4 av 10 it-chefer (41 procent) i offentlig sektor får avisering när it-leverantören har incidenter som påverkar verksamheten.

Läs mer

8. Varannan ledningsgrupp brister i it-kompetens

Varannan it-chef tycker att ledningsgruppen brister i it-kompetens. Mest kritiska till ledningens kompetens är it-chefer som tycker att organisationen har underinvesterat i it.

Läs mer

9. It-paradoxen: trots problem är nästan alla nöjda

Trots återkommande incidenter och problem kopplade till it-infrastrukturen tycker nästan alla it-chefer att leverantören lever upp till sitt åtagande.

Läs mer

Om rapporten

Vi har tillsammans med Sifo gjort en undersökning om it-chefens utmaningar. Undersökningen genomfördes under första halvåret 2017 genom telefonintervjuer med 400 it-chefer – 200 i vardera privat och offentlig verksamhet. I undersökningen var ”it-chef” ett samlingsbegrepp för tio yrkestitlar med ledarskap kombinerat med teknikkunskap som gemensam nämnare.