IP-Only tar ställning.

Alla ska ta del av det moderna digitala samhället.

Vi står inför stora globala utmaningar både vad gäller klimatförändringar och ett socialt hållbart samhälle. På IP-Only vill vi ta vår del av ansvaret. Som It-bolag är vi både en del av problemet och en del av lösningen. Hela vår verksamhet handlar om att skapa förutsättningar för alla att kunna ta del av det moderna digitala samhället – varje dag arbetar vi för att bygga bort bredbandsklyftan.

Det största miljöhotet är global uppvärmning. Därför måste alla företag, stora som små, dra sitt strå till stacken och minska utsläppen av växthusgaser. På IP-Only arbetar vi aktivt för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet.

Agenda 2030

På en workshop med temat ”Ett 100% hållbart IP-Only” beslutade vi oss för att utgå från FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030 – när vi nu tar nästa steg i vårt hållbarhetsarbete. Workshopen landade i nedanstående mätbara mål: Landsbygd 100%, Smart Fiberland, Hållbar infrastruktur.

Läs mer om Agenda 2030 på regeringens webbplats

IP-Only tar ställning

Hela vår verksamhet handlar om att skapa förutsättningar för att alla ska kunna ta del av det moderna digitala samhället. Därför arbetar vi varje dag för att bygga bort bredbandsklyftan. Vi engagerar oss och tar också ställning inom en rad olika områden vilka du kan läsa mer om nedan.

IP-Only deltar i Womentor

IP-Only deltar i Womentor 2018

Att verka för jämställdhet och mångfald är en självklarhet för oss på IP-Only. Vi deltar i Womentor som är ett verktyg för att stödja företag i it- och telekombranschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer. Att delta i Womentor ger oss möjlighet att lyfta fram, utveckla och synliggöra egna medarbetare vi tror mycket på. Vi får också hjälp att omvandla våra ambitioner till konkreta mål och aktiviteter och verktyg för att genomföra dessa.

5050-klubben

IP-Only verkar för ett jämställt samhälle. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden och medvetenheten kring genusfrågor på företaget. IP-Only är engagerade i 5050-klubbens arbete. Under året har IP-Only bidragit till genomförandet av ett antal nätverksträffar och seminarium. 5050-klubben – för en jämställd IT- och telekombransch – är en ideell förening som arbetar för målet 50 procent kvinnor och 50 procent män på alla positioner i IT- och telekombranschen.

Samarbete med Röda Korset och Region Gotland

Röda Korset, Region Gotland och IP-Only gör en gemensam satsning för att digitalisera Gotland. Gotland har lyckats med fiberutbyggnaden, nu görs en storsatsning för att få så många som möjligt att använda de digitala möjligheterna.

IP-Only & 8 mars

På IP-Only är vi övertygade om att mångfald berikar och stärker alla organisationer och verksamheter. Se vår film där kommunikationsdirektör Camila Buzaglo hyllar historiens första programmerare.

Camila Buzaglo, IP-Only

Frågor?

Om du har några frågor om våra projekt eller funderingar om vårt arbete för hållbar utveckling är du välkommen att kontakta Kommunikationsdirektör Camila Buzaglo på camila.buzaglo@ip-only.se eller 070-545 32 69.