Support

Privatpersoner - Kundservice

kundservice@ip-only.se

I vårt kundforum finns svar på nästan alla frågor. Sök svar eller ställ din egen fråga! Privat- och småföretagskunder med aktiva tjänster i våra öppna nät ska i första hand vända sig till sin tjänsteleverantör för frågor och support.

Företagssupport - Helpdesk

helpdesk@ip-only.se

Kontaktvägar för fakturafrågor, felanmälan, och teknisk support för företagskunder. I vår kundportal kan kunder se tjänster och fakturor samt se och lägga felanmälan. Portalen hittar du här: https://customerportal.ip-only.net/

Privat

Kontaktvägar för privatpersoner och småföretag i något av våra regionala nät.

Driftinformation

Status för eventuella pågående driftstörningar

Företag

Kontaktvägar för våra företagskunder

Kontakta IP-Only

IP-Onlys huvudkontor ligger på Bäverns gränd 17 i centrala Uppsala. Karta

Vi har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Oslo. Vår växel nås på +46 (0)18 – 843 10 00.

Adresser och kontaktuppgifter.

Kontaktsida
Fiberresan: Stad och tätort

Fiberresans åtta steg

Följ med oss på en resa med fiber genom stad och tätort och hur vi gör det möjligt, allt från beställning till grävning och installation i ditt hem. Resan tar omkring 9 till 12 månader. Sen har du Internet, tv och telefoni av högsta kvalitet i ditt hem. Välkommen till vår gemensamma fiberresa!

1. Information och beställning | 2. Byggbeslut | 3. Planering | 4. Byggstart
5. Utbyggnad stamnät | 6. Utbyggnad bostadshus | 7. Installation | 8. Aktivering

1. Information och beställning

Efter du fått det första informationsbrevet bokar vi in ett hembesök med dig. Du blir även inbjuden till informationsmöte och öppet hus där vi berättar mer om fiberutbyggnaden i ditt område och vilka vi är. Du kommer även ha möjlighet att ställa frågor och lämna in din beställning. Det går naturligtvis även beställa fiberanslutning på vår webb eller genom att posta beställningsblanketten till oss.

2. Byggbeslut

För att kunna bygga ut fibernätet i ditt bostadsområde behöver vi uppnå ett visst antal beställningar. När säljperioden är avslutad och vi har nått minsta antal beställningar eller mer tar vi ett byggbeslut och börjar leta efter en byggentreprenör som kan leverera ett fibernät av den kvalitet vi kräver. Vi meddelar dig när byggbeslut har tagits.

3. Planering

När vi har anlitat en underleverantör inleds arbetet med att planera fiberutbyggnaden. Det innebär att vi kartlägger området och ritar ut var fiberkabeln ska dras för att nå fram till alla bostäder i området. Vi dokumenterar alltid var fibern grävs ner. När ritningen är klar söker vi de tillstånd och samråd med privata markägare, kommuner och Trafikverket som krävs för att kunna gräva.

4. Byggstart

Så snart vi har alla tillstånd och avtal som vi behöver för att kunna gräva börjar vi bygga ut fibernätet. Själva byggnationen utförs av den byggentreprenör som vi har anlitat som underleverantör. Det betyder att en del maskiner och personal från entreprenören kommer finnas ute på vägarna.

5. Utbyggnad stamnät

Fiberutbyggnaden omfattar flera olika steg. Ett av de första stegen är att bygga en avfart från fiberstamnätet som går likt en motorväg genom hela landet för att kunna ansluta ditt bostadsområde till vårt rikstäckande fibernät. Det är ett omfattande arbete med långa grävsträckor genom skog och mark.

6. Utbyggnad bostadsområde

När stamnätsutbyggnaden närmar sitt avslut börjar vi även bygga ut fibernätet inne i bostadsområdet. I likhet med vatten och el förläggs fiberkabeln under vägen genom att vi fräser upp asfalten. I detta steg projekterar vi även tomterna. Det innebär att du som har beställt fiber kommer bli kontaktad av våra erfarna projektörer för att tillsammans planera installationen av fiber i din fastighet. För att hålla tempot uppe gräver vi ned fibern fastighetstomterna i takt med tomtprojekteringen.

7. Installation

När största delen av fibernätet i ditt bostadsområde är färdigbyggt inleds arbetet med att installera fibermottagare i de fastigheter som har beställt fiber. Fibermottagaren ansluter fastigheten till fibernätet. Vi sköter håltagning och tätning för att dra fiberkabeln genom husets yttervägg. Därefter monterar vi fibermottagaren vid den plats där fibern dras in genom husväggen. Fibermottagaren behöver ett eluttag.

8. Aktivering

Det nya fibernätet är färdigbyggt och vi arbetar med de sista installationerna samt förbereder nätet för driftsättning. När vi har testkört fibernätet för att se så allt fungerar skickar vi ut signalen i nätet. Du betalar först när fibern har installerats och är klar att använda. Därefter kan du som kund beställa tjänster från någon av våra tjänsteleverantörer inom Internet, TV och Telefoni.

Hur du väljer tjänsteleverantör och aktiverar dina tjänster finns beskrivet i den installationsguide som du kommer att få av vår underleverantör.

Beställ bredband, tv, telefoni

Arbetet går ofta snabbt, men ibland kan det ta det lite längre tid

Vi gör allt vi kan för att arbetet ska gå så snabbt och smidigt som möjligt, men följande exempel kan göra att tidplanen korrigeras något: Långa förhandlingar om markavtal, vatten i kanalisationen, ovanlig väderlek, berggrund eller andra hinder i vägarbetet.

Kontakta kundservice för svar på dina frågor