2013-11-13
|
Kategori:

Nyheter

IP-Only tecknar samverkansavtal med Sigtuna kommun och etablerar öppet stadsnät

IP-Only tecknade igår ett samverkansavtal med Sigtuna kommun vilket innebär att IP-Only kommer att bygga och driva ett öppet och neutralt stadsnät i kommunen. Villor och flerbostadshus samt kommersiella och kommunala fastigheter kommer att anslutas och erbjudas ett brett utbud av bredbandstjänster.
Arbetet med att planera och projektera samt erbjuda anslutningar påbörjas omgående tillsammans med kommunen. Stadsnätet i Sigtuna kommun blir en del av IP-Onlys satsning på ett öppet nationellt stadsnät. IP-Onlys mål är att skapa en stark, alternativ och helt öppen fiberinfrastruktur i Sverige.

Mikael Philipsson, VD för IP-Only, säger:
– Vår vision är att etablera ett nationellt öppet fibernät med valfrihet för kunderna. Sverige är just nu inne i ett spännande skede då fiber byggs ut i hela landet och vi ser att öppenhet och konkurrens ger stimulans åt helt nya tjänster för medborgarna. För att möta de ökade kraven på kvalitet, innehåll i fibernäten och de stora investeringar som krävs, söker nu allt fler kommuner efter nationella samarbetspartners. IP-Only kan här fylla en viktig roll både genom sitt verkligt öppna nät utan egna tjänster mot konsumentmarknaden, och att man hjälper kommunerna med fiberinvesteringarna. Vi bidrar på så sätt påtagligt till att öka utbyggnadstakten för att uppnå regeringens bredbandsmål.

Den stora majoriteten fiberanslutningar kommer att ske till bostäder men med i planen redan från start finns också att ansluta kommunala och andra offentliga verksamhetsställen. Avtalet innefattar även att IP-Only bygger neutrala anslutningsnoder där andra operatörer ges möjlighet att ansluta sig till det öppna nätet.

– Alla invånare i Sigtuna kommun, såväl i tätort som på landsbygden, ska ha tillgång till snabbt bredband. Detta möjliggörs nu, med ett stadsnät som kommer vara till gagn för såväl privatpersoner som företag. Det är en framtidssatsning som vi har all anledning att vara stolta över, säger kommunalråden Lars Bryntesson (S), Pierre Cengiz-Edstrand (MP) och Bosse Andersson (C), i ett gemensamt uttalande.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Philipsson, VD IP-Only
Tel: 070-843 10 43, e-post: mikael.philipsson@ip-only.se

Dela:

Till startsidan