2014-03-18
|
Kategori:

Nyheter

Nuder och Scherman till IP-Onlys styrelse

IP-Only växlar upp takten för fiberutbyggnaden i Sverige. Som en del av detta kompletteras styrelsen idag med Pär Nuder och Jan Scherman med kompetens både från den politiska sfären och från mediebranschen.
Oberoende fibernätsoperatören IP-Only befinner sig i en spännande utbyggnadsfas. Målet är att utvidga den befintliga operatörsverksamheten och bygga en högkvalitativ, finmaskig och öppen fiberinfrastruktur tillgänglig för hushåll, företag och offentliga verksamheter över hela Sverige. IP-Only planerar både förvärv av befintliga lokala nät och anläggning av helt nya.

– Vi är mycket glada över att ha Pär Nuder och Jan Scherman med i styrelsen. Vi är övertygade om att deras erfarenheter kommer att vara till stor nytta i vårt arbete med att skapa en verkligt fungerande fibernätsmarknad i Sverige. IP-Only tillför konkurrens på infrastrukturnivå, investerar och bidrar till att fler får del av fiberutbyggnaden, säger Gunnar Asp styrelseordförande för IP-Only.

Till bolagets sedan tidigare etablerade affärsområde mot mediakunder, internationella operatörer och stora företag, adderas nu en kraftig utbyggnad av stadsnät. IP-Only är övertygade om att Sverige behöver en nationell, alternativ fiberinfrastruktur för en verkligt positiv utveckling av det digitala samhället. Här kommer Pär Nuder, före detta finansminister och statssekreterare, att spela en viktig roll med sin politiska bakgrund och sitt breda samhällsperspektiv. Pär Nuder är idag Senior Director i Albright Stonebridge och styrelseproffs. Jan Scherman, tidigare VD på TV4, har med sina många år inom Public Service och SVT, Bonnierkoncernen och nu som Strategisk tv-rådgivare på Aftonbladet i Schibstedkoncernen, djup kunskap om näringslivet och det snabbrörliga medielandskapet. Schermans kunskap kommer att vara värdefull i IP-Onlys fortsatta tillväxt inom högkvalitativ distribution av till exempel Internettjänster och webb-TV.

För ytterligare information, kontakta:
Styrelseordförande Gunnar Asp, Tel: 073 380 80 09, e-post: gunnar.asp@ip-only.se
VD Mikael Philipsson, Tel: 070 843 10 43, e-post: mikael.philipsson@ip-only.se

Dela:

Till startsidan