2016-12-18
|
Kategori:

Pressmeddelanden

IP-Only välkomnar regeringens bredbandsstrategi

Regeringens nya bredbandsstrategi, som presenterades av digitaliseringsminister Peter Eriksson i dag, är ett avgörande steg mot att ge hela landet tillgång till digital infrastruktur. Vår ambition att investera 7 miljarder kronor på bredband i gles- och landsbygd till 2020 gör IP-Only till en nyckelspelare för att regeringens nya mål ska bli verklighet.

Vi välkomnar verkligen regeringens nya och högre målsättning. Den är ett kvitto på att IP-Onlys strategi om att integrera hela samhället i fiberutbyggnaden är helt rätt. Den tidigare nationella målsättningen var för lågt satt. Ingen ska lämnas utanför när Sverige digitaliseras. Samverkan och partnerskap mellan det privata och det offentliga är vägen fram.

– Ingen kan ta miste på regeringens höga ambitionsnivå. Nu är det oerhört viktigt att alla delar av samhället jobbar tillsammans för att strategin ska bli verklighet. Det krävs både offentliga och privata aktörer för att Sverige ska få bredband i den takt som regeringen vill. Jag ser den nya bredbandsstrategins tydliga fokus på utbyggnad som en uppmaning till både landets kommuner och oss inom den privata sektorn att samverka för att fler ska få tillgång till bredband, säger IP-Onlys vd Henrik Ringmar.

IP-Only har redan idag många framgångsrika partnerskap runt om i hela landet. I Vingåkers kommun har vi tillsammans med kommunen sett till att alla som velat ansluta sig till fibernätet fått möjligheten – 100 procent och helt utan bidrag. Det går och då gör vi det med solidarisk prissättning. I Jämtland där vi också erbjuder snudd på 100 procent av företagen och hushållen fiberanslutning kommer det att krävas en del bidrag i de riktigt glest befolkade delarna av länet.

Så används statsbidragen bäst, genom att lokalisera dem dit de gör störst nytta. Det handlar om stora investeringar för att nå det nya målet. IP-Only har ambitionen att investera 15 miljarder kronor fram till 2020 på att bygga upp öppna och neutrala fibernät i Sverige. En stor del av dessa, 7 miljarder kronor, i gles och landsbygd.

För ytterligare information:
Niclas Karnhill, presskontakt IP-Only
Tel: 0708-70 00 60
E-post: niclas.karnhill@ip-only.se

Dela:

Till startsidan