2017-02-02
|
Kategori:

Pressmeddelanden,

Samarbete

Stor fibertillväxt i Norrköping under 2016 – och utbyggnadstakten ökar

IP-Onlys unika samarbete med Norrköpings kommun visar resultat. Under 2016 nåddes uppsatta mål då flera tätorter byggdes klara, och anslutningsgraden i övriga områden är cirka 75 procent. Under 2017 ökar takten ytterligare.

För drygt ett år sedan ingick IP-Only ett unikt avtal med Norrköpings kommun. Avtalet, det första i sitt slag i Sverige, innebär att Norrköpings Vatten och Avfall, NOVA, bygger stamnätet, och IP-Only accessnätet. På så sätt kombineras två starka krafter till en. 

Ett år efter signeringen av avtalet visas nu de första resultaten och kraven har uppfyllts. Tätorterna Ljunga, Östra Husby och Arkösund är i princip färdigbyggda, och av de cirka 4 500 möjliga anslutningarna på landsbygden har redan 75 procent beställt fiberanslutning.  

– Vår samarbetsmodell fungerar bra. För att nå våra högt ställda mål – att digitalisera kommunen snabbare än regeringens bredbandsmål – är samarbete med privata initiativ en absolut nödvändighet. Nästa viktiga fråga för oss är hur vi ska använda digitaliseringens möjligheter för e-hälsa och andra samhällsviktiga funktioner när infrastrukturen är klar, säger Karin Jonsson, kommunalråd i Norrköpings kommun. 

– Vårt samarbete med Norrköping är helt unikt i Sverige, och något som jag vet många i övriga landet tittar nyfiket på. Med detta gemensamma arbete så fokuserar vi på våra styrkor i området – NOVA bygger stamnätet, och utifrån det bygger vi accessnätet till hushållen. Genom detta skapas skalfördelar vilket i slutändan leder till att mindre skattepengar används, något som självklart kommer medborgarna i kommunen till del, säger JC Svensson, regionchef Öst på IP-Only

Just nu pågår ett intensivt arbete med att informera resterande 25 procent som ännu inte beställt fiberanslutning. IP-Only arbetar vidare med projektering och kommer att återkoppla till kunderna om utvecklingen i respektive område. 

– Vi har varit framgångsrika hittills, men vi är inte nöjda förrän alla är med. 100 procent. Ingen ska stå utanför morgondagens digitala samhälle, säger Filip Åberg, försäljningschef landsbygd på IP-Only.

 
För ytterligare information

Niclas Karnhill, ansvarig press och samhällskontakter, IP-Only 
Tel: +46 708 70 00 60
E-post: niclas.karnhill@ip-only.se 

Om IP-Only
IP-Only är en svensk Internetoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs gärna mer på www.ip-only.se 

 

Dela:

Till startsidan