2017-04-05
|
Kategori:

Pressmeddelanden,

Samarbete

Röda Korset, Region Gotland och IP-Only i gemensam satsning för teknik- och resurssvaga medborgare

Region, hjälporganisation och fiberoperatör gör nu gemensam sak – det digitala utanförskapet ska minska. Gotland har lyckats med fiberutbyggnaden, nu görs en storsatsning för att få så många som möjligt att använda de digitala möjligheterna. Fokus är att hjälpa teknik- och resurssvaga grupper på Gotland – bland dessa exempelvis pensionärer och invandrare. 

Region Gotlands och IP-Onlys framgångsrika arbete med fiberutbyggnad på Gotland tar nu nästa steg. Röda Korset, Gotlands Regionala Digitala Agendas (RDA) delprojekt ”Ökad it-användning” och fiberoperatören IP-Only agerar nu tillsammans för att öka it-användningen hos bland annat pensionärer, invandrare och andra teknik- och resurssvaga grupper i Gotland. Och med detta minska det digitala utanförskapet.

IP-Only kommer att bidra med ett trettiotal surfplattor och datorer till Gotland – placerade hos Röda Korset i Slite, Visby och Hemse. Hårdvaran kommer att användas i kurser, varav den första är planerad till 8 april. Kurserna genomförs i samarbete med föreningar och organisationer – och alla med idéer kring utbildningsbehov är välkomna att höra av sig till Region Gotland, Röda Korset eller IP-Only.

– Vi har lyckats mycket bra med fiberutbyggnaden på Gotland, nu ökar vi satsningen på något lika viktigt – att få så många som möjligt att kunna utnyttja de digitala möjligheterna. Vår satsning fokuserar därför på de grupper i samhället som riskerar att hamna i digitalt utanförskap. Och att agera i samverkan med hjälporganisationer och näringsliv är ett effektivt sätt att minska den digitala klyftan, säger Anne Mousa Ståhl, koordinator för bredband och Regional Digital Agenda på Region Gotland.

– Redan i dag ser vi en digital spricka i samhället mellan de som kan och har möjlighet att använda den nya tekniken och de som saknar. Detta är ett problem som bara kommer att öka med tiden om ingenting görs. Vi ser positivt på detta samarbete, och tror att det kommer att göra verklig skillnad, säger Göran Wahlqvist, verksamhetschef på Röda Korset.

– Vi är en stor aktör på Gotland, och har ständiga samtal med medborgare, region och andra samhällsaktörer på ön. IP-Onlys filosofi är att vi ska bygga bort det digitala utanförskapet – att få hela Sverige att leva, även digitalt. Denna satsning är därför självklar för oss. Jag är dessutom personligen övertygad om att samarbeten – som detta mellan näringsliv, offentliga sektorn och andra samhällsaktörer – är den rätta vägen att gå när vi vill få så många som möjligt att använda de nya möjligheterna som fiberutbyggnaden möjliggör, säger Tommy Andersson, stadsnätsansvarig på IP-Only Gotland.

Mer information till media
Niclas Karnhill, ansvarig press och samhällskontakter, IP-Only
Tel: +46 708 70 00 60
E-post: niclas.karnhill@ip-only.se

Allmänna kundfrågor hänvisar vi till vår kundservice på https://kundservice.ip-only.se/org/ip-only/.

Om IP-Only
IP-Only är en svensk operatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs gärna mer på www.ip-only.se

På bilden ovan: Tommy Andersson (IP-Only), Göran Wahlqvist (Röda Korset), Anne Mousa Ståhl (Region Gotland)

Dela:

Till startsidan