2017-12-01
|
Kategori:

Nyheter,

Företag,

It-säkerhet

En obekväm sanning – om dålig it och digitalisering

Vi har tillsammans med Sifo tagit fram en rapport om it-chefens utmaningar. Nu släpper vi en artikelserie som bygger vidare på insikterna i rapporten. Dessa sex artiklar baseras på de tre viktigaste områdena för att skapa nöjda, kreativa och effektiva medarbetare och it-chefer: wifi, säkerhet och backup. Detta är artikel 1 av 6.

Det moderna samhället har gjort oss beroende av it på våra arbetsplatser. Samtidigt genomgår våra affärsstrategier en förändring där kraven på digital kompetens ökar. Har du råd att ge dig ut på den resan i en dålig it-miljö?

Den första industriella revolutionen fick oss att sluta spinna garn för hand och börja bygga fabriker. Den andra fick oss att ringa telefonsamtal och frakta våra produkter på asfalterade vägar. Den tredje fick oss att svära över att vi inte kommer åt våra it-system på grund av strulande lösenord.

När den så kallade it-revolutionen inleddes i början av 1990-talet var det fortfarande få som anade vad som var på gång. Och faktum är att man skulle kunna argumentera för att stora delar av världen fortfarande inte har en aning om vad som har hänt.
Vi pratar naturligtvis om digitaliseringen. Den där som inte håller på att förändra vår värld – utan som redan har gjort det.

Från att inledningsvis ha missförståtts som ett slags ”digitalisering av det analoga” är de flesta idag medvetna om att riktig digitalisering innefattar långt mer än så. För att lyckas med den räcker det inte med att ha en trendig ”digitaliseringsstrategi” på plats, eller ens att besitta de rätta digitala kompetenserna. För att lyckas med den måste digitalisering vara en del av ditt företags DNA. För att lyckas med den måste du ta egna digitala initiativ.

När dagens företag skyndar sig för att anpassa sig till den nya verkligheten ställs de inför en rad utmaningar. Några av de svåraste förändringarna hamnar på it-chefens bord. Inte nog med att du har ansvaret för att digitalisera ditt företags erbjudande gentemot era kunder och trygga er långsiktiga överlevnad. Du är dessutom ansvarig internt för att se till så att dina medarbetare har en välfungerande it-miljö som gör dem mindre stressade, mer motiverade och bättre på att samarbeta.

Dessvärre upplever långt ifrån alla it-chefer att de har tid att fokusera på intern och extern digitalisering i den utsträckning som krävs. Under arbetet med rapporten It-chefens utmaningar ställde IP-Only och Sifo tidigare i år frågan ”Ägnar du för lite eller lagom mycket tid åt framtidsinriktade, strategiska frågor?” till 400 chefer. Bland de tillfrågade som jobbade på företag där infrastrukturen fungerar sämre svarade 57 procent att de ägnade för lite tid åt sådana frågor.

När fackförbundet Vision i rapporten IT – i chefens tjänst? undersökte 925 chefers digitala arbetsmiljöer inom kommuner, landsting och regioner fann de att it-cheferna ägnade 30 minuter om dagen åt ”IT-strul”. Eller med andra ord: att 58 av dem i princip inte skulle behövas om världen vore full av välfungerande it-miljöer.

Även internationellt speglas de siffrorna i studie efter studie: de chefer och medarbetare som arbetar i dåliga it-miljöer känner sig ofta stressade. När det brittiska konsultföretaget Opinion Matters 2015 undersökte hur det påverkat it-cheferna i Storbritannien och USA fann de att 89 respektive 81 procent av dem övervägt ett karriärbyte på grund av stress.

Dåliga it-miljöer – oavsett om de beror på bristande kunskap, mossiga silos, föråldrade system eller misslyckade infrastrukturupphandlingar – gör dig alltså inte bara sämre på att svara upp gentemot extern och intern efterfrågan. Dåliga it-miljöer gör att både du och dina medarbetare mår sämre på jobbet. Och de där två sakerna hänger ihop.

Så hur gör du för att skapa ökad trivsel, minskad stress och lyckas bättre med digitaliseringstransformationen? Det enkla svaret: du bestämmer dig för att göra slut med dålig it. Det något mer komplicerade svaret: det beror på vem du frågar.

En av de som undersökt frågan närmare är informationsarkitekten och författaren Jonas Söderström. I hans bok Jävla skitsystem! föreslår han helt enkelt att vi alla ska göra revolt mot it som inte motsvarar våra förväntningar. En annan är IP-Onlys produkt- och marknadsdirektör Fredrik Lindros som har full koll på vilka praktiska steg du kan ta för att skapa en it-miljö som förändrar allt.

I kommande artiklar kommer dessa röster att förklara mer om hur dålig it på olika sätt försvårar en digitaliseringsresa – men framförallt kommer de berätta om lösningarna. Klicka här för att läsa mer och anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Klicka här för att ladda hem rapporten.
Vill du prata digitalisering och utmaningar? Kontakta oss.

Dela:

Till startsidan