2017-12-08
|
Kategori:

Nyheter,

Företag,

It-säkerhet

Bra WiFi ökar trivseln – och förbereder dig inför framtiden

Vi har tillsammans med Sifo tagit fram en rapport om it-chefens utmaningar. Nu släpper vi en artikelserie som bygger vidare på insikterna i rapporten. Dessa sex artiklar baseras på de tre viktigaste områdena för att skapa nöjda, kreativa och effektiva medarbetare och it-chefer: wifi, säkerhet och backup. Detta är artikel 6 av 6.

Bra WiFi ökar trivseln – och förbereder dig inför framtiden. Ny forskning visar att aktivitetsbaserade arbetsplatser kan minska vår stressnivå. Så här förbereder du din it-miljö inför en friare framtid.

Morgondagens arbetsplats är här. Microsoft och Vasakronan är bara ett par exempel på svenska företag som de senaste åren infört aktivitetsstyrda arbetssätt (AWB). Det innebär att deras medarbetare inte tilldelas en specifik kontorsplats där de förväntas sitta hela arbetsdagen. Istället väljer de själva en ”zon” – som den stimulerande mötesplatsen med de öppna ytorna, eller det tysta rummet där de lättare kan fokusera – baserat på vilken av dem som är bäst lämpad för den uppgift de har framför sig.

En vanlig fördom om den här metoden har varit att de lösare ramarna skulle gör oss mer stressade. Nu tyder preliminära resultat från en ny studie vid Handelshögskolan i Stockholm – Aktivitetsstyrda arbetsplatser – Framtidens kontor – på motsatsen.

När antropologen Katarina Graffman inför studien intervjuade medarbetare på företag som använde sig av aktivitetsbaserade arbetssätt, sade de sig snarare uppleva mindre stress än sina stationära kollegor.

Oavsett vill många idag ha ett större mått av frihet och möjligheter att kunna utföra sina jobb från fler ställen både i och utanför kontoret. Detta oavsett om friheten kommer i form av ett AWB-arbetssätt, arbete via VPN eller en mer framträdande Bring Your Own Device-kultur. Nyckeln till att kunna göra det? En stabil trådlös uppkoppling.

Wifi ses idag som en självklarhet hos de flesta företag. Men sträckan från att ha en trådlös uppkoppling till att ha full koll på den, är för många fortfarande lång. Det är där Jan Jacobsson, produktchef för WiFi & LAN på IP-Only, kommer in i bilden. Han är specialist på tjänsten WiFi Access:
– Det vi behöver för att kunna garantera full täckning är ritningar. I de få fall där du inte kan få fram en ritning – till exempel i en militäranläggning, bussdepå eller liknande – då åker vi ut och gör en radioplanering på plats. Annars gör vi den på distans.

Jacobsson och hans kollegor för sedan in värden i ett program som gör att de kan få mått på hur vägg- och dörrmaterial påverkar uppkopplingen. De måste ta reda på om det är gips eller armerad betong i väggarna, för sådant påverkar resultatet. Ju mer de vet, desto bättre och mer stabil kan de göra uppkopplingen.

Genom den här typen av analys, där man tillsammans med en leverantör identifierar företagets behov och kontorets specifika förutsättningar, kan man optimera sin trådlösa nätåtkomst på ett sätt som annars inte vore möjligt.

– Det gör även att vi kan få fram en täckningskarta som tydligt visar var i byggnaden de anställda kan förvänta sig olika grader av nätåtkomst. Då kan du planera långsiktigt och se var ni behöver bygga ut om behoven förändras och du vill skala upp, säger Jan Jacobsson.

Och att få bättre koll på ditt WiFi vinner alla på. Oavsett om du tänkt gå över till en aktivitetsbaserad arbetsplats imorgon eller om 10 år.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
Klicka här för att ladda hem rapporten.
Vill du prata digitalisering och utmaningar? Kontakta oss.

Dela:

Till startsidan