2018-04-05
|
Kategori:

Pressmeddelanden,

Samarbete

Regioner som satsar på privata aktörer i fiberutbyggnaden har mer än dubbelt så många anslutna hushåll på landsbygden enligt PTS bredbandskartläggning

IP-Only har djupt samarbete med Region Halland och Region Gotland. Båda ligger på översta halvan av regioner och län i Sverige vad gäller antalet fiberanslutna hushåll enligt PTS bredbandskartläggning. I snitt har de 15 procent fler fiberanslutna hushåll jämfört med övriga, och mer än dubbelt så många fiberanslutna hushåll på landsbygden.

IP-Only har tidigare kommunicerat att deras samverkanskommuner visar nära dubbelt så stor fibertillväxt jämfört med genomsnittet bland kommuner. Bredbandskartläggningen, som nyligen publicerades av Post- och telestyrelsen (PTS), visar att den positiva effekten av samarbete med privata aktörer även syns bland regioner och län.

PTS bredbandskartläggning visar följande siffror för IP-Onlys två samarbetsregioner Halland och Gotland. 

 
Röster om Halland

– Den snabba utbyggnaden i Halland visar att Regionens samarbete med IP-Only ger resultat. Hallands invånare, såväl i tätort som på landsbygden, står väl rustade att möta den digitala framtiden, där snabbt bredband blir en nödvändighet för att ta del av välfärdsutvecklingen med digitala samhällstjänster, säger Dag Hultefors (M), ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland.

– Sedan avtalstecknandet har vi gjort omfattande investeringar och detta är ett kvitto på att vi är med och utvecklar hela Halland, helt enligt Regionens tillväxtstrategi. Det är ett omfattande projekt och under 2018 kommer våra investeringar att öka vilket bäddar för fler topplaceringar framöver, men viktigast är att vi bidrar till att man skall kunna leva och verka i hela Halland, säger Jimmy Stigevall, senior strateg på IP-Only.

Röster om Gotland

– Vi har arbetat länge för att skapa bästa förutsättningar för att bo och verka på hela ön för våra medborgare och gäster på ön och en snabb och säker infrastruktur är en mycket viktig del i detta arbete. Ytterst vill vi ha ett inkluderande samhälle, där alla gotlänningar får möjlighet att vara med i digitala samhället, och jag är både stolt och glad över att bredbandskartläggningen visar att vi varit framgångsrika hittills. Vi ser nu framåt, vi kan hela tiden bli bättre, ger Anne Mousa Ståhl, bredbandskoordinator, Region Gotland.

– Att Gotland är nummer ett i Sverige gällande fibertäthet på glesbygden och nummer två totalt är glädjande – men ingen överraskning. Redan 2013 började samarbetet mellan regionen och IP-Only, båda fast beslutna om att göra någonting stort tillsammans. Siffror i all ära, men det viktigaste är ändå att de fiberanslutna gotlänningarna fått digitala möjligheter. Vi har fortfarande ett arbete framför oss på glesbygden, det finns utmaningar som det alltid finns i glesbefolkade områden, och vi ser just nu på möjliga vägar framåt, säger Tommy Andersson, stadsnätschef Gotland, IP-Only.

Om fortsatta utbyggnaden

– Den sista delen av utbyggnaden är den mest utmanande för alla aktörer inom fiberutbyggnaden, även oss. Tillståndsprocesser, svårarbetad terräng och stora avstånd är exempel på faktorer som ökar komplexiteten framöver och kommer att kräva både fler och djupare samarbete mellan privata och offentliga aktörer. Det är tillsammans vi når de tuffa bredbandsmålen, säger Fredrik Karlsson, chef över fiberutbyggnaden på IP-Only.

Fakta
– Regerings bredbandsmål är att 95 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till bredband med 100 Mbit per sekund år 2020.
– I maj 2017 gjorde PTS en nedskrivning av prognosen till följd av en ny beräkningsmodell för fiberutbyggnad. Deras nya bedömning var att 91 till 94 procent av alla hushåll och företag i Sverige kommer att ha tillgång till bredband med 100 Mbit per sekund år 2020.
– Under mätperioden för PTS bredbandskartläggning hade IP-Only samverkansavtal med nära 40 kommuner.

Källor
– PTS bredbandskartläggning: http://www.pts.se/sv/nyheter/pressmeddelanden/2018/tre-av-fyra-hushall-och-foretag-har-tillgang-till-snabbt-bredband/
– Regeringens bredbandsmål: http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/12/sverige-helt-uppkopplat-2025—en-bredbandsstrategi/
– PTS nedskrivning av prognosen: http://www.pts.se/sv/nyheter/internet/2017/med-ratt-insatser-nar-vi-bredbandsmalen/

Definition utifrån bredbandskartläggningen
I PTS bredbandskartläggning finns en kolumn med benämningen ”utanför tätort och småort”, dessa tal benämns ”landsbygd” i detta pressmeddelande.

För ytterligare information:
Niclas Karnhill, ansvarig press och samhällskontakter, IP-Only
Tel: +46 708 70 00 60
E-post: niclas.karnhill@ip-only.se

Dag Hultefors (M), ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
Tel: +46 76 7835385
E-post: dag.hultefors@regionhalland.se

Om IP-Only
IP-Only är en svensk operatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs gärna mer på www.ip-only.se

Dela:

Till startsidan