2018-06-08
|
Kategori:

Pressmeddelanden,

Om IP-Only,

Samarbete

Över 50 000 hallänningar har fått fibererbjudande från IP-Only – nu intensifieras grävarbetet och kvalitetskontrollerna

I maj 2016 skrev Region Halland ett unikt samverkansavtal med fiberoperatören IP-Only. Två år senare har över 50 000 hallänningar fått fibererbjudande från företaget, varav cirka 38 000 på landsbygden. Nu fokuseras arbetet på utbyggnaden och fördjupat kvalitetsarbete.
– Det är en fantastisk utveckling vi ser i landet och i Halland. Det är inte konstigt att både nuvarande och tidigare regering fokuserade så mycket på fiberutbyggnaden – den skapar digitala möjligheter för alla, oavsett var man bor. Ytterst är det ett demokrati- och jämlikhetsprojekt, säger Jimmy Stigevall, senior strateg på IP-Only. 

Region Halland och IP-Only skrev ett unikt samverkansavtal i maj 2016. För första gången tog en region ett helhetsgrepp på fiberutbyggnaden. Två år efter samverkansavtalet skrevs har IP-Only ur ett investeringsperspektiv kommit halvvägs och samarbetet visar bland annat följande.

Samtidigt publiceras allt fler rapporter om de positiva effekterna av fiberutbyggnaden. ÅF skrev en rapport i maj 2018 där man beräknade att 50 000 arbetstillfällen skapas, enbart i Halland, på grund av digitaliseringen och dess fiberutbyggnad. Vidare vitaliseras landsbygden.

Det är en fantastisk utveckling vi ser i landet och i Halland. Det är inte konstigt att både nuvarande och tidigare regering fokuserat så mycket på fiberutbyggnaden – den skapar digitala möjligheter för alla, oavsett var man bor. Ytterst är det ett demokrati- och jämlikhetsprojekt. Digital infrastruktur till alla skapar ett mer jämlikt Sverige, vilket inte minst är viktigt då allt fler samhällsviktiga funktioner kräver snabb uppkoppling, däribland e-hälsa och myndighetskontakter, säger Jimmy Stigevall, senior strateg på IP-Only.

I maj nedreviderade PTS regeringens bredbandsmål från 95 procent till 87-90 procent fiberanslutna till år 2020. Detta visar att den svåraste delen av fiberutbyggnaden är kvar.

– Nu är den tuffaste biten kvar. Med facit i hand har vi varit för optimistiska vad gäller möjligheterna till en bred och snabb fiberutbyggnad på landsbygden. Förutsättningarna har visat sig vara mer utmanande bland annat på grund av insamling av tusentals privata markavtal, försenade tillstånd från Trafikverket, långa avstånd och mer svårarbetad mark. Ett exempel är Laholm där vi försökte möta tidtabellen för kopparavveckling som invånare drabbats av, en forcering som har visat sig vara för snabb gentemot de markägare och handlingstider som just nu råder för övriga tillstånd. IP-Only har nu en utbyggnad mer anpassad till landsbygden, säger Jimmy Stigevall.

Nästa steg i Halland är ett större fokus på utbyggnad och kvalitetssäkring. IP-Only finns i samtliga kommuner i regionen och kvaliteten har varit generellt hög, men på vissa enskilda platser har IP-Onlys kvalitetskontroller visat brister.

Vi tar kvalitetsbrister på stort allvar, och kommer att fördjupa kvalitetsarbetet ytterligare. Vi har hårda krav på både oss själva och våra samarbetspartners, säger Jimmy Stigevall.

Flera kvalitetsinitiativ har gjorts av IP-Only under 2018.

– Trots branschutmaningarna i den avslutande delen av fiberutbyggnaden ligger vi i dag före utsatt tidsplan, avslutar Jimmy Stigevall.

Fakta och källor

Mediakontakt
Niclas Karnhill, ansvarig press och samhällskontakter, IP-Only
Tel: +46 708 70 00 60
E-post: niclas.karnhill@ip-only.se

Om IP-Only
IP-Only är en svensk internetoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs gärna mer på www.ip-only.se

Dela:

Till startsidan