2018-07-01
|
Kategori:

Nyheter,

Företag,

Om IP-Only

Verksamheten i tidigare DGC är uppdelad i två starka och skilda företag – IP-Only och Candidator DGC

Sedan EQT förvärvade it-företaget DGC 2017 har ett stort arbete gjorts i att utveckla verksamhetens potential.  Under 2018 genomfördes flera förändringar som syftade till att de tidigare DGC-kunderna skulle få en ännu starkare leverantör. För att uppnå det bästa kunderbjudandet delades företaget upp i två delar – den ena delen med tjänster inom datakom och telefoni och den andra med driftstjänster. Tillsammans med andra starka aktörer bildades därefter två skilda företag med varsin tydlig profil.

1. DGC:s datakommunikation och telefoni integreras med IP-Only Enterprise

Datakommunikation och telefoni från DGC integrerades 1 januari 2018 med IP-Only och bildade ett av de största företagen i segmentet. Med ett landsomfattande fibernät, morgondagens digitala infrastruktur, tillsammans med tjänster inom datakom och datacenter är företaget en av de starkaste aktörerna i Sveriges fortsatta digitalisering. Det sammanslagna företaget heter fortsatt IP-Only.

2. DGC:s drift integreras med Candidator

Driftsdelen från DGC bildar ett nytt bolag tillsammans med förvärvade bolaget Candidator och tillsammans är de Sveriges största leverantör av it-driftstjänster med bland annat it-outsourcing, arbetsplatstjänster, hosting och applikationstjänster. Det sammanslagna företaget heter fortsatt Candidator DGC.

Genom uppdelningen av verksamheterna i två bolag skapas en logisk renodling och ett av marknadens djupaste expertkunskap inom respektive del.

IP-Only och Candidator DGC är två separata företag utan affärsmässiga kopplingar och ägda av olika fonder. Företagen sitter i skilda lokaler och från 1 november bedrivs verksamheterna på olika adresser.

Läs mer:

DGC:s och IP-Onlys verksamheter inom datakommunikation går samman

Candidator och DGC IT-drift går samman och bildar en av Sveriges största IT-driftleverantörer

Dela:

Till startsidan