2018-09-28
|
Kategori:

Nyheter

IP-Onlys ambition att bygga flest fiberanslutningar av alla aktörer på landsbygden står fast – 2019 kommer företaget att bygga till fler än någonsin

Niclas Karnhill, presschef på IP-Only, presenterar företagets offensiva ambitioner för nästa år.

– Vi är den enskilda aktör som byggt flest fiberanslutningar till landsbygden och därmed gjort det möjligt för tiotusentals medborgare att bli en del av det nya digitala samhället. Och vår offensiva ambition kvarstår. Under 2019 kommer vi att bygga mer än vi någonsin gjort, runt 20 procent mer än i år, säger Niclas.

Men precis som branschen i övrigt har IP-Only haft vissa utmaningar, enligt Niclas. Och han nämner flera förklaringar till detta. Fiberaktörerna har gått från en tätortsutbyggnad till att under senare tid bygga mest på landsbygden. De mer glesbebyggda områdena i Sverige betyder ökade avstånd, fler markavtal som måste förhandlas, en tillståndsprocess som ofta tagit lång tid och därtill en svårarbetad terräng. Allt detta har resulterat i att utbyggnaden tar längre tid än vad IP-Only och övriga aktörer i branschen hade förväntat sig.

– Vi beklagar förseningarna samtidigt som jag vill vara tydlig med att vi gjort flera förbättringsåtgärder. Ett exempel är att vi har ändrat vår organisation och vårt arbetssätt så att det bättre passar landsortsutbyggnad, bland annat genom att bygga i etapper för ökad kontroll. Vi väljer kvalitet före tid, något vi även fått stor förståelse för hos våra kunder och samverkanskommuner, säger Niclas.

Ytterligare förbättringsåtgärder som genomförts handlar om kommunikation då såväl kundkommunikationsfunktionen som kundservice har förstärkts med flera nya medarbetare.

– Fiberutbyggnaden går åt rätt håll och vi ser att kunderna som väntar på fiberanslutning hela tiden minskar. Framöver kommer vi att kommunicera denna positiva byggutveckling mer detaljerat till kunderna, säger Niclas.

Han avslutar med en uppmaning.

– Vi publicerade en kvalitetsrapport i januari i år, och kommer att publicera ytterligare en i början av 2019. Vi har genomfört flera förbättringar, men vi kan hela tiden bli bättre. Jag vill därför uppmana alla som har synpunkter att kontakta oss direkt.

Dela:

Till startsidan