2018-10-18
|
Kategori:

Nyheter

Grävning i markområden med fornlämningar - nya rutiner för fiberinstallation i känsliga kulturmiljöer

Media har den senaste tiden uppmärksammat att ett antal fornlämningar i Sörmland skadats i samband med IP-Onlys installation av fiber.

Det som inte framkommit i medias granskning är att samtliga incidenter skedde under 2017. IP-Only uppmärksammade då problemen med fornlämningar i bolagets årliga kvalitetsrapport. Med anledning av slutsatserna i rapporten har IP-Only infört nya rutiner för hur man gräver i mark där det förekommer fornlämningar. Inga incidenter har heller skett under 2018.

IP-Only har också haft möten på högsta nivå med Länsstyrelsen i Sörmland för att i detalj gå igenom hur liknande felaktigheter ska kunna undvikas i framtiden. Dialogen med Länsstyrelsen är god och IP-Only tar frågan om fornlämningar på största allvar.

Frågor och svar

Fråga: Vad är det egentligen som har hänt? Har ni grävt sönder hela vikingagravar?
Svar: Nej, det handlar inte om något sådant. Däremot har de entreprenörer som vi anlitat inte hållit rätt säkerhetsavstånd vilket orsakat vissa skador på området för fornlämningar.

Fråga: Varför har inte entreprenörerna genast upptäckt att de satt grävskopan i en fornlämning?
Svar: Enligt Länsstyrelsen i Sörmland är det inte själva grävandet som orsakat skadorna. Det som hänt är att stenar som placerats på marken ovan fornlämningarna rubbats från sin placering. Detta har skett när våra entreprenörer framfört sina fordon på platsen. Sedan vi införde nya rutiner för arbete i kulturmiljöer har detta inte upprepats.

Fråga: Vad är egentligen en fornlämning?
Svar: Det som i dessa sammanhang menas med fornlämning är lämningar från historisk mänsklig aktivitet som idag ingår i landskapet. Exempelvis gravar, husgrunder, boplatser, vägbankar och fornborgar.

Fråga: Har IP-Only haft problem med fornlämningar på fler ställen i Sverige?
Svar: Nej, de problem vi hade 2017 gällde enbart Sörmland. Våra nya rutiner för hur vi förhåller oss till kulturmark gäller dock i hela Sverige.

Fråga: Kan ni garantera att detta inte händer igen?
Svar: Det finns alltid en mänsklig faktor, och därför är det svårt att lämna garantier. Men vi har inte sett en enda incident sedan vi införde våra nya rutiner vilket talar sitt tydliga språk. IP-Only har också ökat närvaron i fält för att kontrollera att de entreprenörer vi anlitat gräver enligt gällande tillstånd.

Fråga: På vilket sätt kan ni förebygga liknande problem i framtiden?
Svar: Först och främst genom våra nya rutiner som nämns ovan. Men också genom regelbunden dialog med länsstyrelserna i hela Sverige. Något som också görs nu.

Dela:

Till startsidan