2018-10-30
|
Kategori:

Nyheter,

Om IP-Only

Om utmaningarna i fiberbranschen som fått utrymme i media under senare tid

I slutet av september presenterade Niclas Karnhill, presschef på IP-Only, en offensiv fiberutbyggnad på landsbygden under senare delen av 2018 och 2019. Han nämnde även utmaningarna som IP-Only har i denna utbyggnad, något som företaget inte sällan delar med andra branschaktörer.

Sedan detta samtal har IP-Only figurerat i större reportage i media. Några av frågeställningarna från dessa reportage pratar Niclas vidare om i denna uppföljningsartikel. Artiklarna har i många fall berört tidsplaner för installation av fiber men även avtalsfrågor och då huruvida man kan säga upp avtalet kostnadsfritt.

– I media har det presenterats några fall där vi agerat fel. Vi beklagar verkligen detta. Vi har uppmärksammat felen och kommer agera kraftfullt så att de inte upprepas, säger Niclas Karnhill.

För att kunna bygga ut fibernätet på landsbygden krävs stora investeringar. För att någon fiberaktör ska kunna göra dessa stora investeringar krävs rätt förutsättningar, något IP-Only påpekat i flera intervjuer.

– Om man vill säga upp sitt avtal har vi enligt villkoren rätt till ekonomisk kompensation för att täcka de stora belopp vi investerat i projektering, grävarbete och nätutbyggnad. Precis som byggherren som nästan byggt klart ett hus och vill ha betalt för utfört arbete, behöver vi samma ersättning för våra investeringar. Med det sagt vill vi ha nöjda kunder, därför kommer vi vid tveksamheter göra en bedömning från fall till fall vad som är rimligt, säger Niclas Karnhill.

En utmaning för fiberbranschen är att den tidigare tätortsutbyggnad som gjorts i många fall är svår att tillämpa på landsorten där den mesta utbyggnaden sker just nu. Landsortsutbyggnaden kräver fler tillstånd och markavtalsförhandlingar och marken är ofta mer svårarbetad. Detta innebär att det tar längre tid att bygga på landsbygden jämfört med utbyggnaden i tätort.

– Riktlinjer för branschen är från tiden då vi byggde i tätorter vilket var betydligt enklare. Vi har därför tagit initiativ till samtal med Konsumentverket och Telekområdgivarna så att branschen får riktlinjer som är mer anpassade för den svårare landsortsutbyggnaden, säger Niclas Karnhill.

En annan diskussion är kvalitetsfrågor där exempel funnits där IP-Only i vissa fall grävt för grunt.

– Vi har höga kvalitetsmål och uppfylls inte dom ska vi göra om arbetet och säkerställa att felen inte upprepas. Vi har kontinuerliga samtal med våra entreprenörer om detta, och kommer att vara ännu tydligare framöver, säger Niclas Karnhill.

Grävarbetet kommer att vara en del i IP-Onlys nya kvalitetsrapport som släpps i januari 2019.

– Vi tar till oss alla synpunkter vi får, det är ett sätt för oss att ständigt förbättra vår verksamhet. Vi vill fortsatta uppmana alla som upplever problem att kontakta oss direkt. Nu ser vi fram emot att fortsätta vår satsning på fiber på landsbygden. Vi har ökat utbyggnaden kontinuerligt under året och kommer nästa år bygga mer än vi någonsin gjort. Vår höga ambition kvarstår, vår offensiv fortsätter, säger Niclas Karnhill.

Dela:

Till startsidan