2018-11-16

På besök i Vassunda

Idag besöker vi Vassunda som är en ort i Knivsta kommun, söder om Uppsala.

I Vassunda har vi ett stort projekt som faktiskt löper över två kommuner, Sigtuna (som för övrigt är Sveriges första stad) och Knivsta kommun. Projektet omfattar 637 fastigheter och 85 000 schaktmeter. Vi har kommit långt med utbyggnaden och de första kunderna har nu fått sin fiberanslutning installerad och driftsatt.

Kommande veckor kommer vi fortsätta blåsa ut stamfiberkablar från vår nod och knutpunkt i Edeby, först norrut mot Uppsala längst riksväg 255 och sedan söderut mot Märsta och Sigtuna. Samtidigt kommer vi skarva kablar i brunnar och kopplingsskåp, samt installation av fibermottagare hos de som ännu inte fått.

Så länge vi har vädret med oss räknar vi med att driftsätta runt 300 fiberanslutningar i år och resterande under början på 2019. Om vi får en kall vinter och Kung Bore kommer på besök i stora mängder, kan vi få is i rören som vi har grävt ner, vilket försvårar arbetet att blåsa fibertråden och kan medföra förseningar.

När din fiberanslutning är driftsatt och klar, får du inte glömma att skaffa tjänster. I vårt nät finns många olika tjänsteleverantörer som garanterat har något som passar dig, oavsett stort eller litet behov.

Vi vill även uppmana alla att vara försiktiga ute på vägarna då vår entreprenör arbetar längst med vägarna i och med utbyggnaden av fibernätet. Vi ber er därför att vara uppmärksamma och röra er försiktigt fram i området, samt bära reflex om ni vistas ute i mörkret.

Dela:

Till alla inlägg i byggbloggen