2018-11-21

Från Höga kusten till fiber i Mellansel

I Ångermanland hittar man (förutom en rad av våra fiberprojekt) öppet hav, branta berg och djupa skogar. Vi pratar såklart om Höga kusten som är den vackra kuststräcka som löper mellan Kramfors och Örnsköldsvik.

Men idag ska vi inte till Höga kusten utan till Örnsköldsviks kommun och tätorten Mellansel för att se hur det går med fiberutbyggnaden.

Vi har delat upp projektet i två olika etapper och fiberutbyggnaden har kommit olika långt i respektive etapp.

Mellansel etapp 1 omfattar cirka 850 hushåll och majoriteten av dessa är redan i drift och anslutna till vårt rikssträckande fibernät. Just nu arbetar vi med att få fram signal för att kunna driftsätta de 60 hushåll som kvarstår. Dessa hushåll befinner sig på ”fel” sida av järnvägen i Yttersel och därför har det tagit längre tid att få fram signalen dit.

För att nå hushållen har vi varit tvungna att genomföra en så kallad tryckning under järnvägen, vilket genomfördes igår utan några komplikationer. En tryckning innebär alltså att vi förlägger ett tomrör under järnvägen, där vi sedan sticker igenom vår fiberkanalisation. När kanalisationen går genom röret och fram till våra fiberskåp kommer tekniker ut på plats och blåser in själva fibertråden.

Vi beräknar att slutföra detta inom kort och att dessa 60 hushåll är i drift under december månad.

I Mellansel Etapp 2 har vi i skrivande stund samlat in de markavtal och tillstånd som behövs för fiberutbyggnaden och vi har även gjort husinstallationer och tomtgrävningar. Vi räknar med att de cirka 100 hushåll som ingår i etapp 2 blir driftsatta senast under det fjärde kvartalet 2019.

Genom ett bromontage nådde vi byn Söderå
Genom ett bromontage nådde vi byn Söderå
Dela:

Till alla inlägg i byggbloggen