2018-11-27

Rasbo – 50 mil av vårt rikstäckande fibernät

Den 17 november befann vi oss på Landsbygsdagen i Rasbo vilket blev väldigt välbesökt och roligt, och vi har nu formellt avslutat våra projekt i Rasbo-området.

Vi har erbjudit fiber till 2 716 hushåll i området och av dessa har 1 747 hushåll beställt av oss. 1 624 av alla hushåll som har en beställning är redan driftsatta och anslutna till vårt rikssträckande fibernät.

Det är ett starkt lokalt engagemang som har möjliggjort att vi kunnat förlägga 50 mil fiber, och att vi nu när projektet avslutats kan konstatera att vi har täckt hela Rasbo-området med fiber!

Även om projektet formellt har avslutas, kvarstår det 123 hushåll som ännu inte blivit driftsatta. Detta på grund av olika orsaker, som markåtkomst eller att det funnits fysiska hinder som försvårat fiberutbyggnaden. Majoriteten av dessa hushåll kommer att driftsättas under december/januari, förutsatt att vädret tillåter oss.

Att fiberprojektet har avslutats formellt innebär självklart inte att de 123 hushåll som inväntar uppkoppling kommer att glömmas bort.

Ett ledningsrättsärende pågår just nu i den norra etappen och berör 30 hushåll. Vi hoppas att vi erhåller markåtkomst så fort som möjligt och att uppkoppling för dessa 30 hushåll sker under första halvåret 2019.

Västra och Södra etapperna är färdigdokumenterade men ska kvalitetssäkras. När det är klart kommer intrångsersättning till de markägare som berörts av byggnationen börja betalas ut. Ambitionen är att detta påbörjas under det första kvartalet 2019 och att de flesta ska ha erhållit sin utbetalning till sommaren 2019. Då får också de berörda markägarna sina kartor över var fibern är förlagd.

Motsvarande processer inleds för Norr och Öst först efter att godkänd slutbesiktning skett. Detta blir alltså senare än för Södra och Västra etapperna.

För er som inte blivit driftsatta ännu är det viktigt att fibermottagaren är kopplad till ett eluttag (grön PWR-lampa lyser). Detta för att vi ska kunna testa och se att signalen kommer fram när det är dags för driftsättning. Då kommer den sista delen av installationen gå smidigt och vi kommer inte behöva besöka din bostad igen.

 

 

Dela:

Till alla inlägg i byggbloggen