2018-11-30

Sveriges närmaste stad får fiber

I Enköping (som även kallas för Sveriges närmaste stad) pågår fiberutbyggnaden för fullt.

Enligt vårt nya arbetssätt har vi delat upp Enköping tätort i tre olika etapper. Att dela upp områden i etapper gör att vi kan få en så klar och tydlig byggnation som möjligt. Vi kan då avsluta byggnationen mycket tidigare och sköta återställningsarbetet på ett bättre sätt.

I etapp 1 börjar byggnationen lida mot sitt slut. Här har 70 av 82 hushåll redan fått sin fiberanslutning installerad och driftsatt, och nu arbetar vi med att ansluta resterande hushåll.  Det är också viktigt att omgivningen ska återgå till sitt normaltillstånd och bli så fin som möjligt igen, därför arbetar vi nu med att återställa de ytor vi behövt gräva upp under byggnationen.

I etapp 2 har vi under en tid väntat på att få fram el till vår nod i området (en nod är knutpunkten mellan vårt stamnät och områdesnätet som gör att vi kan skicka ut signalen i nätet och driftsätta din fiberanslutning). Detta är nu löst och i skrivande stund håller vi på att installera fibermottagare inomhus för att därefter löpande driftsätta fibern. Vi beräknar att de flesta i etapp 2 kommer att få sin fiber lagom till Kalle Anka (i alla fall innan årsskiftet), dock kommer återställningsarbetet och slutbesiktningen att fortsätta efter nyårsraketerna.

I etapp 3 pågår grävningsarbetet för fullt och sker just nu i de södra delarna om järnvägen. I december kommer grävning även påbörjas norr om järnvägen. Vi arbetar också löpande med tomtprojektering, grävning och installation av fibermottagare hos dig som beställt fiber av oss. Har du inte fått en tid inbokat med vår entreprenör än så kommer de att kontakta dig när det är dags för din fastighet. Vi beräknar att hela etappen kommer vara klart under första kvartalet 2019, men tidsplanen kan komma att påverkas av hur mycket snö tomten kommer med då tjälen försvårar arbetet.

 

 

Dela:

Till alla inlägg i byggbloggen