2018-12-10
|
Kategori:

Nyheter

Effektiv process ger fler fiber på Vikbolandet redan i år

En ny och effektivare struktur för fiberutbyggnaden på Vikbolandet gör att fler kunder kommer att kunna anslutas redan i år.

Processen snabbas upp genom att utbyggnaden sker i 60 mindre delområden. Det möjliggör att sektion efter sektion kan driftsättas på ett rationellt och säkert vis.

– Mer än halva projektet ska vara klart under 2019 och en hel del kunder får fiber redan i år, säger Pär Ljunggren, IP-Onlys regionchef i området.

Vikbolandet öster om Norrköping är ett av landets största pågående projekt vad gäller fiberutbyggnad. Totalt finns här 5 000 potentiella kunder mellan Bråviken och Slätbaken. Den pågående byggnationen omfattar 3 000 kunder, men redan nu planeras för en fortsättning i skärgården, främst på Arkö. Skärgårdsprojektet är planerat att starta under 2019.

Men det är inte bara omfattningen med det stora antalet markavtal som gjort området till ett utmanande projekt. Vikbolandets ovanligt många fornlämningar, inte minst skyddsvärda bosättningar, har krävt kontakter med såväl Länsstyrelsen och Trafikverket som Naturvårdsverket.

– Vi har fått ta väldigt mycket hänsyn till kulturhistoriska lämningar, säger Pär Ljunggren. När utbyggnaden fortsätter i skärgården ska vi även förhålla oss till strandrätten.

Fiberprojektet på Vikbolandet omfattar villor och flerbostadshus, men även företag och kommunala inrättningar som skolor och förskolor. Ett område som driftsätts redan nu, omkring ett par hundra anslutningar, löper från riksväg 209 och upp till Lönö.

Byggledaren i området, Peter Gevsjö, intygar att den nya och effektivare byggstrategin på Vikbolandet möter positiv respons.

– Installationerna är självklart efterlängtade på många håll. Alla kommer att få ett särskilt utskick när installationen närmar sig så att vi kan boka in exakta tidpunkt.

Ett platskontor för byggledning och projektering har också inrättats i Östra Husby bygdegård. Här finns även möjlighet för allmänheten att under särskilda besökstider ställa frågor om projektet och utbyggnaden. För allmänheten är bygdegårdens kansli öppet på tisdagar mellan 9 och 12 och på torsdagar från 13.30 till 16.

Dela:

Till startsidan