2018-12-13

De sista pusselbitarna är på plats i Härnösand tätort

Den nya noden (knutpunkt mellan stamnät och områdesnät) står nu på plats i Härnösand tätort.

Nu jobbar vi med den sista fiberskarvningen och kommer under den här veckan att börja ansluta fastigheterna i området till fibernätet!

Bildtext: Den nya noden i Härnösand tätort

Dela:

Till alla inlägg i byggbloggen