2019-01-03

Såhär går en fiberutbyggnad till: Del 1 - Planering

Undrar du hur planeringen inför en fiberutbyggnad går till, hur ett stamnät och lokalt accessnät byggs ut och hur det går till när vi aktiverar fibern? Då har du kommit rätt. I fem olika delar förklarar vi hur en fiberutbyggnad går till, från planering, slutinstallation hos kund och återställning av vägar.

Planering

Planeringen börjar med att vi gör en grovprojektering, det betyder att vi kartlägger området och ritar ut de sträckor vi behöver gräva för att alla bostäder i området ska ha möjlighet till en fiberanslutning. Alla planerade schaktsträckor kör vi med bil och går ofta till fots för att kontrollera att det är möjligt att lägga ner kanalisationen.

Eftersom vi vill att alla bostäder ska ha möjlighet till en anslutning gör vi ibland, ofta i tätort – en så kallad ”0-meter”. Det betyder att vi även gräver till tomtgräns på de fastigheter som inte beställt fiber, utifall de skulle ångra sig och vilja ha en anslutning i ett senare skede. Hur en 0-meter går till återkommer vi till i ett annat inlägg.

Därefter börjar vi med finprojekteringen, då behöver vi samla in alla markavtal och andra nödvändiga tillstånd för att kunna påbörja byggnationen. Det är ett omfattande och tidskrävande arbete då vi behöver ansöka om ett stort antal markavtal och grävtillstånd från Trafikverket samt privata och kommunala markägare. Vi måste träffa varje enskild markägare vars mark berörs av fiberutbyggnaden, och det är ofta långa handläggningstider hos myndigheter.

För att kunna ansluta området till vårt rikstäckande fibernät måste vi oftast gräva långa sträckor för att få fram signal till området (kallas stamfiber). I vissa fall kan vi också hyra fiber via någon befintligt infrastrukturägare som finns i eller i närheten av området.

Efter det här steget får vi en övergripande bild på projektets omfattning och kan utifrån det upphandla den entreprenör som ska genomföra själva byggnationen.

Planering av fiber

Dela:

Till alla inlägg i byggbloggen