2019-01-07

Såhär går en fiberutbyggnad till: Del 2 - Stamnät

Som ni nu vet så omfattar en fiberutbyggnad flera olika steg. För att vi ska kunna bygga ut fiber i ett område måste vi först bygga en avfart från vårat redan befintliga stamnät. Från avfarten bygger vi sedan det lokala accessnätet för att kunna ansluta fastigheterna i området.

Stamnätet

IP-Onlys centrala stamnät löper likt en motorväg genom hela landet och utgörs av en fiberring som förbinder Stockholm-Oslo-Göteborg-Malmö-Stockholm med ett stort antal stadsnät längs vägen. Sträckan Stockholm-Helsingfors och vidare till ryska gränsen samt sjökabelsystem Malmö-Köpenhamn, Väddö-Åbo, Västervik-Visby samt Oskarshamn-Visby. Mellan Stockholm och Luleå hyr vi nät av andra infrastrukturägare.

Dela:

Till alla inlägg i byggbloggen