2019-01-15

Vingåker utnämndes till årets kommun 2018 – fiberutbyggnad en del bakom utnämningen

Vingåkers kommun utnämndes under 2018 till Årets kommun av organisationen Hela Sverige ska leva. En av de största anledningarna var kommunens långsiktiga digitaliseringsarbete, och då främst fiberutbyggnaden tillsammans med IP-Only. Kommunens fiberarbete har även uppmärksammats med glädjande utbyggnadssiffror i Post- och telestyrelsens årliga bredbandskartläggning.

När vi tecknade samverkansavtal med kommunen i slutet av 2014, var Vingåker en av kommunerna med lägst fiberanslutning i hela landet. När Post- och telestyrelsen presenterade årets bredbandskartläggning visades dock en helt annan bild.

Innan vi tecknade samverkansavtalet med Vingåker kommun hade cirka 10 procent av hushållen i kommunen en fiberanslutning. Nu har Vingåker kommun nästan 70 procent fiberanslutna hushåll! Och enbart det senaste året ökades antalet fiberuppkopplade hushåll med hela 41 procent.

Vi är väldigt stolta över att vi fått möjligheten att bygga ut fiber i Vingåker och att vi fått vara en del av kommunens digitaliseringsarbete. Enligt arbetssättet vi kallar för Vingåkersmodellen har alla i kommunen erbjuds fiber till samma kostnad och förutsättningar. Man delar solidariskt på kostnaderna så att priset blir detsamma oavsett var, och till vem, man bygger.

– Vingåkersmodellen, som vi tagit fram tillsammans med IP-Only, är en stor del av förklaringen till att vi är en betydligt attraktivare kommun än för bara några år sedan, säger Regina Westas Stedt, bredbandssamordnare i Vingåker kommun.

Läs hela artikeln här. 

 

 

Dela:

Till alla inlägg i byggbloggen