2019-01-21

Såhär går en fiberutbyggnad till: Del 3 - Områdesnät

I den här fasen bygger entreprenören vi upphandlat ut nätet i området och installerar fiberskåp. För att befintliga kablar/ledningar under marken inte ska ta skada i samband med grävning, markeras dessa ut med hjälp av färg eller pinnar. Under den här perioden kan det förekomma en del störningar i trafiken på grund av arbetet.

Utbyggnad av områdesnät

Man kan säga att nätet är uppdelat i två delar, först stamnätet som löper likt en motorväg längs hela landet och sedan de lokala accessnäten (områdesnät). När det är dags att bygga ut områdesnätet så ansluter man först så kallade noder till stamnätet. En nod är en byggnad där vi har all hårdvara. Det kan alltså ses knutpunkt mellan vårt stamnät och områdesnät som gör att vi kan skicka ut signalen i nätet och driftsätta fibern i samtliga hushåll i området.

För att driftsätta fastigheterna måste områdesnätet gå till en fos (kopplingsskåp), vilket är den del av områdesnätet där vi skarvar fiber mellan olika kablar för att skapa en kopplingsväg mellan en fastighet och nod. En fos är en mindre version av nod och placeras också i ett skåp utomhus, eller i vissa fall i en brunn under marken där vi har skarvboxar.

Såhär ser det ut: 

Stamnät → Nod

Nod → Fos

Fos → Kopplas in till kundens CPE/kundutrustning

Bildtext: Grävning i område

Dela:

Till alla inlägg i byggbloggen