2019-01-24

Arbetet i Vassunda fortskrider trots kylan

I Knivsta Vassunda fortsätter vi att arbeta med driftsättning trots de väderförhållanden som råder. Vi beräknar att samtliga hushåll i området ska ha sin fiberanslutning senast i juni 2019!

Dela:

Till alla inlägg i byggbloggen