2019-01-29
|
Kategori:

Nyheter,

Om IP-Only

IP-Only publicerar kvalitetsrapport med 25 genomförda förbättringsåtgärder

Våren 2017 tog IP-Only beslut om en årlig kvalitetsrapport. Målet var att kontinuerligt visa utmaningar och förslag på förbättringsåtgärder. I januari 2018 publicerades den första rapporten där kvalitetsutmaningar från 2017 granskades. I dag publiceras den andra rapporten som handlar om 2018.

Fiberbranschen skapar förutsättningar för morgondagens samhälle och näringsliv. Det ständigt växande bredbandsnätet är grunden för morgondagens digitalisering med dess samhällsviktiga tjänster – oavsett var i landet man bor. Samtidigt finns tydliga utmaningar för fiberbranschen och även IP-Only. Tillståndsprocesserna har varit långsamma, terrängen ofta svårarbetad och markavtalsförhandlingarna har varit både många och ibland komplicerade. Om detta skriver IP-Only i rapporten.

– Vi har hela tiden varit transparanta med svårigheterna. Under året har vi upprepade tillfällen publicerat nyheter där vi tar upp våra och branschens utmaningar. Och det tänker vi fortsätta göra. Vi har dessutom tagit initiativ till flera samtal med intressenter och aktörer för att tillsammans kunna lösa utmaningarna. Att vi publicerar en kvalitetsrapport är ytterligare ett sätt att skapa transparens och dialog, säger Zaid Al Abbasi, kvalitetschef på IP-Only.

Zaid understryker vikten av att kvalitetsrapporten är ett levande dokument som hela tiden fylls med nya utmaningar.

– De bästa kvalitetsrapporterna är aldrig färdigskrivna, utan fylls ständigt med nya utmaningar, förbättringsförslag och åtgärder. Så vill jag att även vår kvalitetsrapport ska vara. Jag välkomnar därför alla synpunkter som jag kan få om rapporten och vår verksamhet från såväl allmänhet, kunder och aktörer i branschen. Vi är fast beslutna om att vår verksamhet ska vara bättre i morgon än den är i dag, och vägen dit är genom ett öppet och transparent kvalitetsarbete, säger Zaid Al Abbasi.

I årets kvalitetsrapport redovisar IP-Only utmaningar inom flera områden, bland annat förseningar, tillståndshantering och kundservice. Sammantaget visas även 25 genomförda förbättringsåtgärder.

Läs rapporten
https://www.ip-only.se/om/kvalitetsarbete/kvalitetsrapport/

Läs om IP-Onlys kvalitetsarbete
https://www.ip-only.se/om/kvalitetsarbete/

Mediakontakt
Niclas Karnhill, presschef på IP-Only
Tel: +46 708 70 00 60
E-post: niclas.karnhill@ip-only.se

Om IP-Only
IP-Only är norra Europas ledande leverantör av nätverksinfrastruktur och nätnära tjänster. Med utgångspunkt i vårt stabila fibernät utvecklar vi produkter och lösningar som kopplar upp och ihop Sverige och Norden med all världens möjligheter.

Dela:

Till startsidan