2019-02-14

Samarbete med Degerfors kommun skapar nya möjligheter

Att bygga fiber på landsbygden är ofta utmanande både ekonomiskt och byggnadstekniskt. Och fiberprojektet i Åtorp, Degerfors kommun var inget undantag.

När vi planerade för fiberutbygganden tänkte vi dela upp projektet i två faser. Andra fasen i projektet var tänkt som den del där utmaningarna är som störst, men förutsatt att Länsstyrelsen beviljar det stöd som sökts skulle byggnationen säkras för båda faserna.

Men vi kan nu gladeligen meddela att vi tillsammans med Degerfors kommun inlett ett samarbete som ger fiberutbyggnaden ännu bättre förutsättningar.

Samarbetet innebär att vi kommer ta över kommunens bidragsansökan som avser de svårbyggda och ekonomiskt utmanande delarna av området. Detta innebär att vi inte behöver dela upp området i 2 etapper som vi tidigare tänkt, förutsatt att bidragsansökan beviljas.

Det här är ett viktigt samarbete som ger stora möjligheter för såväl samhällsservice och näringslivsutveckling, samt att ingen i Åtorp lämnas utanför och inte ges möjligheten till en fiberanslutning!

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Dela:

Till alla inlägg i byggbloggen