2019-02-14
|
Kategori:

Pressmeddelanden

Samarbete mellan Degerfors kommun och IP-Only gör fiberutbyggnad möjlig

Fiberoperatören IP-Only tar över bidrag för utbyggnad i Degerfors genom ett avtal med Degerfors kommun vilket skapar förutsättning för att kunna bygga området i sin helhet. Kommunens och IP-Onlys lösning är beroende av att bidrag från Landsbygdsprogrammet beviljas för området. 

Fiberbyggnation på landsbygden är utmanande både ekonomiskt och byggnadstekniskt och projektet i Åtorp, i Degerfors Kommun, var därför planerat att delas upp i två faser. Andra fasen i projektet är den del där utmaningarna är som störst men förutsatt att Länsstyrelsen beviljar det stöd som sökts säkras byggnationen för båda faserna.

– Samarbete mellan offentliga och privata aktörer är en förutsättning för att fiberutbygganden ska lyckas. Denna lösning är ett kreativt sätt för oss att nå målet att hela kommunen ska kunna vara delaktig i digitala samhället och därmed stora möjligheter för såväl samhällsservice och näringslivsutveckling, säger Pär Wunder på Degerfors kommun.

– Ett gott samarbete med Degerfors kommun och de ideella krafterna i den lokala fibergruppen gör det nu möjligt att bygga området i sin helhet, där ingen lämnas utanför. Vi utvärderar nu anbuden vi fått in, inväntar godkänt på bidragsansökan, och kommer därefter kommunicera till våra kunder, säger Carolina Magnusson på IP-Only.

Mediakontakt
Niclas Karnhill, presschef på IP-Only
Tel: +46 708 70 00 60
E-post: niclas.karnhill@ip-only.se

Om IP-Only
IP-Only är norra Europas ledande leverantör av nätverksinfrastruktur och nätnära tjänster. Med utgångspunkt i vårt stabila fibernät utvecklar vi produkter och lösningar som kopplar upp och ihop Sverige och Norden med all världens möjligheter.

Dela:

Till startsidan