2019-02-19
|
Kategori:

Nyheter,

Fiberutbyggnad,

Om IP-Only

Frågor och svar om fiberutbyggnaden

IP-Only är den enskilda aktör som bygger mest fibernät på Sveriges landsbygd just nu och får därför många frågor. Nedan svarar företagets experter på några av de vanligaste frågorna.


Hur går fiberutbyggnaden i Sverige i stort?

Ola Månsson

– Fiberutbyggnaden i Sverige ökar ständigt. I dag har nästan åtta av tio hushåll tillgång till fibernätet, vilket i och för sig är en bit från bredbandsmålet om 95 procent. Vad gäller IP-Onlys utbyggnad ökar vi utbyggnaden under 2019. Vi kommer bygga mer än vi någonsin gjort i år, säger Ola Månsson, byggchef på IP-Only.

– Enligt Post- och telestyrelsens senaste bredbandskartläggning så visar våra samverkanskommuner i snitt 10,9 procentenheter fibertillväxt jämfört med 6 procentenheter för genomsnittskommunen. Våra samarbetskommuner visar därmed dubbelt så stor fiberväxt, vilket självklart är mycket glädjande, säger Ola Månsson.

 

Många artiklar har handlat om förseningar – vad är det som gör att det tar så lång tid att bygga ut fiber på landsbygden?

Ola Månsson

– Vår utbyggnad har sedan sommaren 2018 ständigt ökat och fortsätter göra det. Under 2019 kommer vi att bygga mer än vi någonsin gjort, och vi ser att kunderna som väntar på fiberanslutningar hela tiden minskar, säger Ola Månsson, byggchef på IP-Only.

– Parallellt med denna positiva utveckling så finns dessvärre förseningar och det främsta skälet är en långsam tillståndshantering. All fiberutbyggnad kräver ett flertal tillstånd, och när dessa tar längre tid än någon i branschen kunnat förutse så innebär det förseningar, tyvärr, säger Ola Månsson.

– Problemet med långsam tillståndshantering är så stort att Post- och telestyrelsen har skrivit ner bredbandsprognosen två gånger. Tillsynsmyndigheten tror helt enkelt inte att Sverige klarar sina bredbandsmål, till stor del på grund av försenade tillstånd. Detta har bland annat gjort att regeringen gett sin egen myndighet Trafikverket uppdrag att förbättra tillståndsprocessen. Även Telia, IP-Only och IT&Telekomföretagen har upprepade tillfällen tagit upp denna problematik, säger Ola Månsson.

– Sedan finns självklart utmaningar som vi själva arbetar med. Fiberaktörer har haft utmaningar i att gå från tätortsutbyggnad till ett svårare arbete på landsbygden. I vår nya kvalitetsrapport redogör vi för 25 förbättringsåtgärder vi genomfört under 2018, några av dessa handlar om hur vi kan effektivare ta hänsyn till komplexiteten det innebär att bygga på landsbygden. Och detta arbete visar resultat, vår utbyggnad har sedan sommaren 2018 ständigt ökat och kommer fortsätta göra det under 2019, säger Ola Månsson.

 

För att bygga fibernät krävs att många parter samarbetar och fungerar tillsammans – exempelvis vad gäller tillståndshantering och bidragsgivning. Hur går samarbetet med dessa – och vad görs för att tillsammans med dom göra utbyggnaden snabbare?

Fredrik Karlsson

– Fiberutbyggnaden är mycket riktigt beroende av flera aktörer, varav många är utanför det operativa arbetet, såsom Konsumentverket, Telekområdgivarna, Trafikverket, Länsstyrelsen med flera. Vi har kontinuerlig dialog med samtliga, säger Fredrik Karlsson, Head of Public Affairs på IP-Only.

– En viktig fråga för oss är att branschen ska ha samsyn, och vi har flera gånger informerat om att fiberoperatörer har ett självklart ansvar, samtidigt som de måste ha rätt förutsättningar – annars kan man inte bygga ut fiber på landsbygden, säger Fredrik Karlsson.

– Samtidigt vill jag också vara tydlig med att möjligheterna överväger utmaningarna. Vi har i dag över fyrtio djupa samarbeten med kommuner som verkligen engagerar sig i fiberutbyggnaden till deras medborgare. Många kommunpolitiker och tjänstemän ser, precis som vi, det stora värdet i att landsbygden får samma digitala möjligheter som storstäderna. I många områden finns inte längre digitala A- och B-lag, det finns bara ett A-lag. Så vill vi att alla ska ha det, säger Fredrik Karlsson.

 

Det har varit diskussioner om avtal i branschen – och några kunder är frågande till att man i vissa fall måste betala avgifter när man avbeställer. Varför tas ibland en avgift ut?

Mikael Sahibzada

– För att lyckas med ett så gigantiskt projekt som att bygga hundratals mil fibernät på Sveriges landsbygd, där avstånden är långa och terrängen ofta svårarbetad, krävs det enormt stora investeringar. För att någon aktör ska kunna göra dessa investeringar måste man ha rätt förutsättningar. Det är därför fiberaktörer, så även vi, tar ut en ersättning för investeringskostnader när man avbeställer, säger Mikael Sahibzada, chefsjurist på IP-Only.

 

Vad gör ni för att upprätthålla en godkänd kvalitet i utbyggnaden?

Zaid Al Abbasi

– Vi satsar stora resurser på att hela tiden förbättra vår kvalitet i fiberutbyggnaden. Att bygga hundratals mil fiber varje år är komplicerat, där flera parter är inblandade, inte minst entreprenörer som gräver, säger Zaid Al Abbasi, kvalitetschef på IP-Only.

– Ett sätt för oss att upprätthålla en tillräckligt hög kvalitetsnivå är vår årliga kvalitetsrapport, vars senaste version publicerades i januari i år. Där presenterade vi flera utmaningar vi har, men samtidigt även 25 genomförda förbättringsåtgärder, säger Zaid Al Abbasi.

 

Kundkommunikationen har varit en del i granskningen – där kunder tycker sig fått vänta för länge på att få komma i kontakt med IP-Only. Vad är ert svar till dessa?

Lina Persson

– I dag har vi enbart några minuters väntetid, något som är skulle jag vilja säga topp i branschen. Men det stämmer att vi haft utmaningar, men sedan mitten av 2018 har vi gjort flera förbättringsåtgärder för att förbättra kundservicen. Bland annat har vi anställt flera personer, vi har ständiga utbildningar av medarbetarna och därtill en ny organisation där vi enklare kan agera när det är arbetstoppar inom exempelvis mejlförförfrågningar. Detta har gett framgångsrikt resultat, men vi kan självklart alltid bli bättre, säger Lina Persson, operativ ledare kundservice på IP-Only.

 

Konsumentverket har skrivit en vägledning om kundavtal gällande fiberutbyggnaden – vilket kan vara ett sätt att få branschen enade gällande vad det är som gäller i utbyggnaden. Vad säger ni om denna vägledning?

Fredrik Karlsson

– Vi välkomnar alla förslag som kan göra branschen enklare och mer enad så att kunderna får en enklare överblick. Det finns dock vissa utmaningar med vägledningen. Den är skriven utifrån en enklare tätortsutbyggnad, exempelvis. I dag bygger vi ut på landsbygden, där tillståndshanteringen är ett branschproblem som skapar förseningar. Därtill är avstånden längre, markavtalsförhandlingarna betydligt fler och terrängen mer svårarbetad. På många sätt kan man säga att landsbygdsutbyggnad är en helt annan sak än tätortsutbyggnaden som Konsumentverket utgår från i sin vägledning, säger Fredrik Karlsson, Head of Public Affairs på IP-Only.

– Vi skulle därför vilja, tillsammans med Konsumentverket och branschaktörer, ta fram en ny och modern vägledning som tar hänsyn till dagens utbyggnad – och alla dess utmaningar, avslutar Fredrik Karlsson.


Flera medier har granskat såväl branschen som IP-Only under senare tid – hur kommenterar ni det?

Niclas Karnhill

– Alla kontakter med journalister är en chans för oss att komma i kontakt med kunder som har synpunkter, vilket är ytterligare ett sätt för oss att få bredare perspektiv och förbättra vår verksamhet. Samtidigt är alla samtal en möjlighet för oss att berätta om allt vi gör, om utbyggnaden som gör stor positiv skillnad för både människor och företag på Sveriges landsbygd. Detta jämlikhetsarbete – där stad och landsbygd får samma digitala förutsättningar – är något vi är stolt över och gärna berättar om, självklart, säger Niclas Karnhill, presschef på IP-Only.

– Vi vill uppmuntra alla som har synpunkter och frågor att kontakta oss. Dessa lärdomar gör att vi har möjlighet att bli ett bättre företag i morgon än vi är i dag. Vi tackar därför aldrig nej till samtal, vår dörr står öppen, säger Niclas Karnhill.

 

Mediakontakt
Niclas Karnhill, presschef på IP-Only
Tel: +46 708 70 00 60
E-post: niclas.karnhill@ip-only.se

Om IP-Only
IP-Only är norra Europas ledande leverantör av nätverksinfrastruktur och nätnära tjänster. Med utgångspunkt i vårt stabila fibernät utvecklar vi produkter och lösningar som kopplar upp och ihop Sverige och Norden med all världens möjligheter.

 

 

 

Dela:

Till startsidan