2019-02-26

Nu bygger vi ut fibernät i Enköping Bredsand

I Bredsand i Enköping pågår fiberutbyggnaden för fullt.

Arbetet påbörjades i januari vid Grottvägen, och kommer sedan fortsätta vidare söderut längst med väg 512. Så fort tjälen släppt ordentligt så påbörjas grävarbetet längs med väg 512 samt 513.

Mindre arbeten kommer även ske samtidigt på flertalet platser i projektet. Just nu bygger vi ut accessnät i Vallby.

Hela projektet omfattar 474 fastigheter varav 113 redan fått sin fiber installerad och driftsatt. Fiberutbyggnaden beräknas pågå under 2019 och driftsättning av fibern hos kvarvarande hushåll kommer ske löpande under projektets gång.

Dela:

Till alla inlägg i byggbloggen