2019-03-01

Samförläggning - Ett miljövänligt och kostnadseffektivt arbetssätt

Vi samförlägger ofta med andra aktörer.

Vilket innebär att vi lägger ner ett kanalisationsrör samtidigt som ett exempelvis ett elbolag gräver ner en elledning. (Som vi tidigare nämnt är fiber helt okänsligt för störningar och kan därför ligga bredvid elledningar helt utan problem).

När vi sedan ska bygga ut fiber i ett område vi samförlagt i behöver vi endast blåsa in fibertråden i den redan nedlagda kanalisationen.

Genom att samförlägga kan projektet minska i kostnad eftersom kostnaderna delas mellan fler aktörer. Det är också ett miljövänligt arbetssätt då sträckorna endast behöver grävas en gång.

I vissa fall är det även krav på samförläggning för att det inte ska grävas flera gånger på samma sträcka. Det kan innebära att vi måste anpassa vår utbyggnadsplan utifrån samförläggningen.

Dela:

Till alla inlägg i byggbloggen