2019-03-12

Såhär går en fiberutbyggnad till: Del 5 - Återställning

Det här är den femte och sista delen i ”såhär går en fiberutbyggnad till”. Och nu har vi kommit fram till det slutgiltiga steget återställning.

Det går till precis som det låter, vi fyller igen de vägar, ytor och tomter som vi behövt gräva upp under utbyggnationen av fibernätet. Uppgrävda stenar ska köras bort och inte lämnas kvar på platsen. Fibertekniskt skräp så som avkap på kanalisation och fiberrester ska avlägsnas och inte lämnas kvar.

All utförd återställning sker på ett fackmannamässigt sätt. Särskilda villkor gäller när vi återställer inom Trafikverkets område liksom inom marker som kommunen äger, där gäller det att leva upp till de grävtillstånd som blir utfärdat. När vi tecknar ett markupplåtelseavtal med privata markägare återställer vi berörd mark till närmast ursprungligt skick.

Anledningen till att återställningen kommer sist i fiberutbyggnaden är för att vi inte vill riskera att gräva upp en nyligen återställd sträcka om något skulle göra så att vi skulle behöva gräva igen.

Innan vi stänger projektet gör vi också en slutbesiktning vilket är en del av vårt kontinuerliga kvalitetsarbete, du kan läsa mer om det här.

Dela:

Till alla inlägg i byggbloggen