2019-03-20

Joakim leder fiberutbyggnaden på Örnsköldsviks landsbygd

Säg hej till Joakim! Han byggleder just nu fiberutbyggnaden på landsbygden utanför Örnsköldsvik och vi passar på att hänga med honom en dag på jobbet.

Joakim är i slutfasen av två fiberprojekt. Dom är färdigbyggda, men ännu inte slutdokumenterade. Och han kommer inom den närmsta tiden (förutom att slutdokumentera de färdigbyggda projekten) starta upp byggnationen av ytterligare två projekt under våren. Väldigt roligt tycker vi!

Genom att digitalisera landsbygden kommer servicen närmare byborna

Jocke, som han också kallas, bor själv på landsbygden och brinner för dess överlevnad. Han ser det som en självklarhet att arbeta för att landsbygden ska kunna fortsätta vara en del av samhället.

-Ju längre landsbygden är ifrån den offentliga servicen, desto viktigare är det att vi har stabil uppkoppling.

En avgörande faktor för att lyckas som byggledare är att känna sina projekt väl 

När vi frågar Joakim vad som krävs för att lyckas som byggledare, berättar han att det är viktigt att man ger sina entreprenörer de förutsättningar som krävs för att entreprenörerna ska kunna lyckas med sina åtaganden. Byggledarna måste också se till så att fiberprojektet håller både budget och inom den tidsram som satts, för att säkerställa att byggnationen fortlöper som planerat.

– Och om något skulle avvika så gör vi allt vi kan för att finna lösningar för att få projektet att bli klart inom lovad tidsram!

Men det finns också utmaningar med att vara byggledare. En stor utmaning är bland annat att få tag på alla de tillstånd och samråd som krävs för att få utföra en byggnation.

– Det är många fler tillstånd och avtal som krävs än vad man kan tro, haha!

Vidare förklarar han att det också är en stor utmaning att hitta entreprenörer, eftersom det är högt tryck inom bygg i Sverige just nu.

–  Men i det stora hela handlar allt om planeringen och hur väl du som byggledare känner dina projekt. Det är en avgörande faktor när projekten sedan ska byggas.

Arbetsdagarna varierar mycket beroende på årstid

På sommaren är det tidiga mornar och jobb till sena kvällen som gäller. Då ska man både hinna vara ute bland de maskinister och arbetare som utför själva jobbet, men också göra internt uppföljningsarbete, beställa material, ta fram underlag till fibertekniker för blåsning och svetsning, attestera fakturor och säkerställa framdriften mot vad som är lovat.

Vintern ägnas åt slutdokumentering av tidigare grävda sträckor och planering inför nästa grävsäsong. Då ska kalkyler utarbetas, tillstånd och samråd sökas, underlag för upphandling av entreprenör ska tas fram, för att sedan upphandla entreprenörer för de olika arbetsmomenten.

– Men överlag handlar mycket om att ha ett helikopterperspektiv och se till att alla jobbar på som det är tänkt, men om något skulle avvika från tänkt mål försöker jag hitta lösningar för att få upp framdriften igen.

Bild på Joakim
Joakim i ett snöigt Örnsköldsvik

Tack Joakim för pratstunden, och lycka till med kommande fiberprojekt!

Dela:

Till alla inlägg i byggbloggen