2019-03-25

NORGE

Ärendenummer: INC000005542271
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: AVBROTT
Område: NORGE
Inträffade: 2019-03-25 10:38
Tjänster återställda: 2019-03-27 14:52

Detaljer:
2019-03-25 11:03 Vi har för närvarande en driftstörning, felsökning pågår.
2019-03-25 12:19 Felet misstänks bero på en transmissionsstörning hos vår underleverantör, felsökning pågår.
2019-03-25 17:39 Felet lokaliserat till en transmissionsstörning hos vår underleverantör. Klartiden är framflyttad för att matcha underleverantörens ETR.
2019-03-26 09:04 Felet lokaliserat till ett fiberbrott, tekniker arbetar med att avhjälpa felet.
Ny estimerad klartid för att spegla underleverantörens
2019-03-27 06:22 Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2019-03-27 14:52 Tjänster återställda med en temporär lösning efter ett större kabelfel i Oslo, vi väntar på uppdatering från underleverantör för att bekräfta att det är avhjälpt innan klarskrivning sker.
2019-03-27 21:52 Tjänster återställda med en temporär lösning, det skall inte bli fler avbrott. Underleverantör kommer återkomma med ett datum för den permanenta lösningen och ni kommer bli informerade så snart vi tagit del av informationen.

Till startsidan