2019-04-02

Vi följer med byggledaren Johan på fältbesök

För två veckor sedan träffade vi Joakim i Örnsköldsvik men idag träffar vi en annan byggledare, nämligen Johan som driver ett antal fiberprojekt i Mälardalen.

Solen skiner och han ska ut till ett pågående fiberprojekt i Vassunda för att se att allt löper på som planerat, och vi passar på att följa med! Vi hinner precis i tid för att hinna se när vår entreprenör Optohome svetsar ihop fiber i området. Detta fångade vi självklart på film, klicka här om du vill se hur det går till. 

Svetsningen löper på bra och Johan är nöjd, så vi åker vidare en liten bit och spanar in när KJ’s blåser fiber genom den redan nedlagda kanalisationen. Detta ser också bra ut och när vi återigen sätter oss i bilen för att åka tillbaka till kontoret passar vi på att prata om rollen som byggledare.

För att byggnationen ska löpa på som planerat krävs både internt och externt samarbete

Som byggledare ansvarar Johan för framdriften, kvaliteten, ekonomin och en hel del annat i projekten. Han samordnar projekten tillsammans med entreprenörer och interna funktioner på IP-Only. Bland annat nätplanerare, inköpare, byggstöd, markavtalsberedare, kommunikation och kundservice.

Trots vissa utmaningar är det en spännande och varierande yrkesroll

– Det är alltid en utmaning med den här typen av byggprojekt där vi etablerar en stor geografisk utspridd byggarbetsplats kring bostäder och gårdar där folk vistas dagligen, men i det stora hela är det en rolig utmaning då vi levererar en produkt som många där ute längtat efter länge.

Varje dag är spännande och unik eftersom det dagligen uppkommer arbetsuppgifter som kräver snabba beslut och åtgärder.

– Jag gillar variationen i arbetsuppgifterna, där jag ena dagen sitter med ekonomisk uppföljning för att nästa dag stå ute i schaktgraven och följa upp schaktarna och fiberteknikerna.

Johan i ett av sina fiberprojekt, i Vassunda.
Dela:

Till alla inlägg i byggbloggen