2019-04-11

Fiberutbyggnaden pågår för fullt på norra Väddö

Just nu pågår byggnation i Grisslehamns tätort, där vi bland annat förlägger fibernätet längst med Skatuddsvägen med hjälp av tekniken asfaltstrenching.

Parallellt pågår även arbete kring Väddö Camping ner mot Mälbyhamn. Där har vi använt oss av förläggningsmetoden mjukmarkstrenching.

I dagsläget har vi driftsatt nästan 500 fiberanslutningar av totalt 1228, och vi beräknar att kunna driftsätta de som återstår under 2019.

På bilden förlägger vi fibernätet kring Mälbyhamn med metoden mjukmarkstrenching.
Dela:

Till alla inlägg i byggbloggen