2019-04-17

Vi bygger stamnät från Skyndeln i söder mot Löddby i norr

Nu är vi igång med att bygga ut stamnät i Boda, som ligger i Östhammars kommun.

Byggnationen pågår just nu vid Skyndelnvägen och fortsätter sedan mot Löddby i norr. Stamnätet kommer att förläggas fram till våra två noder som placeras i Kilby och Knutsbol. En nod är knytpunkten mellan stam- och områdesnätet som gör att vi kan skicka ut signalen i nätet och driftsätta fibern hos hushållen i området.

Förläggning av stamnätet
Förläggning av stamnätet
Dela:

Till alla inlägg i byggbloggen