2019-04-17

TULLINGE

Ärendenummer: CRQ000005546606
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAT
Typ av arbete: AKUT UNDERHÅLLSARBETE
Område: TULLINGE
Påbörjas: 2019-04-17 07:00
Avslutas: 2019-04-17 08:00

IP-Onlys underleverantör kommer att genomföra ett underhållsarbete i syfte att förbättra kvaliteten på tjänsterna. Arbetet utförs för att motverka de intermittenta avbrott som skett under senare tid och kommer resultera i ett avbrott på tjänsten IP-Only tillhandahåller. Under denna period kommer de påverkade tjänsterna vara otillgängliga alternativt uppleva störningar.
Beräknad nertid är 1×30 minuter.

Till startsidan