2019-04-23
|
Kategori:

Nyheter,

Event

”Vi klarar inte det statliga bredbandsmålet i tid” – Anders Ygeman på IP-Onlys hearing om fiberutbyggnaden

– Det första delmålet i det statliga bredbandsmålet kommer vi inte att klara. De två andra målen har vi däremot stora chanser att uppnå.

Det var budskapet från digitaliseringsminister Anders Ygeman när han inledningstalade vid den välbesökta hearing om det statliga bredbandsmålet som IP-Only arrangerade i Stockholm den 10 april.

Samma dag aviserade regeringen i sin vårändringsbudget 200 miljoner extra till bredbandsutbyggnaden – en satsning som inte imponerade på deltagarna i hearingens panel.

Det statliga bredbandsmålet består av tre delar:

Vid den senaste uppföljningen från PTS, Post- och telestyrelsen, var det 14 procentenheter kvar till det första delmålet, 81 procent mot 95. En närmare granskning av den siffran visar att i tätort har 87 procent tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sekund, medan motsvarande andel för glesbygd är 41 procent.

– Det spelar inte så stor roll om vi inte uppnår det första delmålet förrän sex månader senare. Det viktiga nu är att hålla hastigheten i utbyggnaden framåt, framhöll Anders Ygeman och tog till sportspråk i sitt medskick till de många branschföreträdare som fanns i publiken och som aktivt deltog med många frågor:

– Öka takten sista kvarten!

Anders Ygeman erinrade också om de insatser som gjorts för att korta de hårt kritiserade handläggningstiderna hos Trafikverket. När det gäller utbyggnaden av 5G-nätet vill han se en omvänd arbetsordning mot tidigare med start ute i landet, och han tycker att det behövs förnyade informationsinsatser i bland annat glesbygdskommuner om varför det är viktigt att ha tillgång till snabbt bredband.

– Här behöver vi vara konkreta och visa på nyttan av fiber. Men jag är ändå nöjd. Resten av Europa skulle byta med oss varje dag när det gäller takten i digitaliseringen.

Hearingen, som leddes av Willy Silberstein, fortsatte med en utfrågning av Frida Westerberg, vd på IP-Only, som fokuserade på att den svåraste delen i bredbandsutbyggnaden kvarstår.

– Sex av tio hushåll på landsbygden saknar fiber och 200 miljoner är ett litet steg på vägen, men det behövs betydligt mer. Jag tror att finansieringsbehovet snarare ligger på 20 miljarder.

Mikael Ek, vd för Stadsnätsföreningen, var den som lanserade beloppet 20 miljarder i en debattartikel nyligen. Han lyfte dock en annan fråga under hearingen, nämligen att han saknar strategisk höjd för Sveriges digitalisering.

– Var är varseblivningen av vart vårt samhälle är på väg? Alla ministrar borde vara engagerade i den här frågan. Om fem-tio år kommer vi att ha en traumatisk situation med en åldrande befolkning och många som står utanför viktiga välfärdstjänster.

Mikael Ek tog i ytterligare:

– Vi är inte i närheten av 2025-målet! Det måste till både mer finansiering och samverkan mellan olika statliga myndigheter.

Maria Sörman från PTS, Post- och telestyrelsen, fattade sig kort och koncist:

– Bygg, bara bygg! Utnyttja den samsyn som ändå finns i Sverige om vikten av digitalisering.

Carin Ahnlund från Trafikverket fokuserade på de förbättringar som nu gjorts gällande väntetider.

– Vi var inte riktigt beredda på anstormningen och 20 procent av ansökningarna var inte alls bra. Nu har vi riggat organisationen och ska klara sådana här ärenden inom två månader.

Håkan Hylén, Jordbruksverket, framhöll att tillgång till snabbt bredband på landsbygden är en demokratifråga. Han välkomnade de 100 miljoner i vårändringsbudgeten som öronmärkts till landsbygdsprogrammet som administreras av Jordbruksverket.

Tommy Nilsson, från Byanätsforum – ett nätverk av bredbandsföreningar som drivs av Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF, uttryckte oro för fortsatt ”vi och dom-tänkande”.

– Alla ska ha tillgång till 100 Mbit! Utanförskapet kommer att öka om samhällstjänster inte ska gälla alla i hela Sverige.

Jessika Roswall (M) och Mikael Larsson (C) från riksdagens trafikutskott fick avsluta hearingen genom att ge några sammanfattande slutkommentarer där huvudbudskapen var att ”det går för långsamt” och ”det behövs mer pengar”.

Mediakontakt
Niclas Karnhill, presschef på IP-Only
Tel: +46 708 70 00 60
E-post: niclas.karnhill@ip-only.se

Om IP-Only
IP-Only är norra Europas ledande leverantör av nätverksinfrastruktur och nätnära tjänster. Med utgångspunkt i vårt stabila fibernät utvecklar vi produkter och lösningar som kopplar upp och ihop Sverige och Norden med all världens möjligheter.

Dela:

Till startsidan