2019-04-24

Digitaliseringsministerns ord om det statliga bredbandsmålet

Den 10 april arrangerade IP-Only ett välbesökt hearing om det statliga bredbandsmålet i Sverige, där bland annat digitaliseringsministern Anders Ygeman talade.

”Vi klarar inte det statliga bredbandsmålet i tid”

Bredbandsstrategin mot ett helt uppkopplat Sverige består av tre delmål. Det första delmålet lyder att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.

När Anders Ygeman talade vid hearingen var budskapet tydligt – att det att statliga bredbandsmålet inte går att uppnås inom det tidsspann man tidigare trott, vilket faller vid det första delmålet. Men trots det finns det enligt Ygeman goda chanser att fortfarande uppnå de andra två målen inom avsatt tidsram.

”Det viktiga är att hålla hastigheten i utbyggnaden framåt”

– Det spelar inte så stor roll om vi inte uppnår det första delmålet förrän sex månader senare. Det viktiga nu är att hålla hastigheten i utbyggnaden framåt, framhöll Anders Ygeman.

Trots att Ygeman är positiv till de två sista delmålen, är inte alla lika hoppfulla.

–  Vi är inte i närheten av 2025-målet! Det måste till både mer finansiering och samverkan mellan olika statliga myndigheter. Mikael Ek, VD för Stadsnätsföreningen.  

Läs hela nyheten här!

Dela:

Till alla inlägg i byggbloggen