2019-05-02

Såhär går tillståndsprocessen till - del 1

Tillståndsprocessen är ett arbete som tar tid, vilket har varit både uppmärksammat och omtalat. Därför tänkte vi i detta inlägg berätta hur processen går till, och varför det kan dra ut på tiden.

Vid alla nya projekt som startas gör någon av våra projektörer först en så kallad grovprojektering, vilket betyder att dem ritar ut hur fibernätet skulle kunna förläggas. När denna är klar så gör en tillståndshanterare en analys utifrån projekteringen, för att identifiera risker inom projektet (exempelvis om det finns fornlämningar eller om det behövs järnvägstryckning).

Efter dessa steg kan vi påbörja finprojekteringen, vilket innebär att vi samlar in alla markavtal och andra nödvändiga tillstånd. Vid finprojekteringens slut så får tillståndshanterare underlag från projektören för ansökningar gällande Trafikverket och bygglov som ska skickas in till berörd myndighet.

Innan vi kan skicka in ansökan till Länsstyrelsen måste vi ha de flesta privata markavtal på plats. Detta för att undvika kompletteringar på grund av omprojektering.

En tillståndshanterare ansvarar för att följande tillstånd blir sökta:

Trafikverket (väg/bro)

Trafikverket (järnväg)

Länsstyrelsen (natur)

Länsstyrelsen (kultur)

Sjökabel

Bygglov

Kommunal dispens

Övrigt (restriktionsområden, museijärnväg)

På landsbygdsvägar krävs det antingen tillstånd från Trafikverket eller privata markavtal för att ta sig fram.
Dela:

Till alla inlägg i byggbloggen