2019-05-06

Såhär går tillståndsprocessen till - del 2

I förra inlägget fick du en inblick i hur tillståndsprocessen går till, och som du säkert förstår är det ett komplext arbete som kräver ett stort samarbete mellan olika funktioner och att många bitar är på plats innan byggnation kan påbörjas.

Eftersom det här är en process som kräver samarbete mellan oss som företag med olika myndigheter och privata markägare är det naturligtvis inte bara vi som kan påverka hur lång tid det tar att ha allting på plats.

Handläggningstiden på inskickade tillstånd varierar beroende på tillståndstyp samt myndighet. Normalt sett så sker återkoppling på Trafikverket (väg) inom 1 månad, då får man antingen beslut eller komplettering. Vid komplettering så behöver projektören inkomma med ytterligare uppgifter, och ibland behövs en omprojektering. Vid Trafikverket (järnväg) kan dock handläggningstiden vara mellan 4-8 månader.

Länsstyrelsen och bygglov varierar i handläggningstid mellan olika län och kommuner. Där kan det hända att vi får kompletteringar för flytt av teknikbod eller flytt av schaktsträckor.

Men det kan självklart ta både kortare eller längre tid att få ansökningarna hanterade beroende på hur högt tryck det är hos respektive myndighet.

Dela:

Till alla inlägg i byggbloggen