2019-05-14

Med en grävsträcka på 125 mil digitaliserar vi östra Värmland!

Det är ett stort och omfattande fiberprojekt med 22 områden och totalt 3 150 fastigheter. Byggnation pågår just nu i två projekt (Filipstad Asphyttan och Kristinehamn Visnums-Kil) och näst på tur är Storfors Sydost och Kristinehamn Stenstaby med omnejd.

För att få fram signalen och stamnätet till samtliga områden kommer byggnationen ske från Kristinehamn vidare upp till Filipstad för att sedan knytas samman med nätet i Ludvika. Hela byggnationen kommer pågå under perioden 2019-2021 och omfattar totalt 125 mils grävning och runt 1 900 markavtal!

Vi behöver gräva många mil för att ansluta det stora antalet hushåll!
Dela:

Till alla inlägg i byggbloggen