2019-05-17

Kedjegrävning i fiberprojektet Vattholmabygden

I Tensta som ingår i fiberprojektet Vattholmabygden, pågår utbyggnaden av fibernätet för fullt.

Där använder vi bland annat tekniken kedjegrävning, vilket är en metod som är skonsam för att förlägga kanalisation i mjuk mark. Den lämpar sig väl för villatomter, åkrar och längs skogsvägar.

Först grävs ytan upp och därefter placeras kanalisationen i utrymmet. Det innebär att det är en öppen schakt, vilken är en fördel då man kan kontrollera hur det ser ut i schaktet allteftersom grävarbetet pågår.

Fördelar med kedjegrävning: 

Kedjegrävning pågår i Tensta.

Dela:

Till alla inlägg i byggbloggen