2019-05-24

ÖREBRO

Ärendenummer: CRQ000005548734
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: INSTÄLLT
Typ av arbete: PLANERAT UNDERHÅLLSARBETE
Område: ÖREBRO
Påbörjas: 2019-05-24 00:00
Avslutas: 2019-05-24 06:00

IP-Onlys underleverantör kommer att genomföra ett underhållsarbete i syfte att förbättra kvaliteten på tjänsterna. Arbetet består av uppgradering av nätverksutrustning och utförs för att minimera risken för framtida driftstörningar och kommer resultera i avbrott på tjänsten IP-Only tillhandahåller. Under denna period kommer de påverkade tjänsterna vara otillgängliga alternativt uppleva störningar. Uppskattad nedtid: intermittenta avbrott under 3h.

Till startsidan