2019-05-27
|
Kategori:

Nyheter,

Fiberutbyggnad,

Om IP-Only

Frågor och svar om fiberutbyggnaden - sommar 2019

I februari i år publicerade vi svar på vanliga frågor om något som engagerar väldigt många – fiberutbyggnaden. Det vill vi göra om. Vi samlade därför återigen några av våra experter och svarade på aktuella frågor från kunder och andra intressenter.

 

Ola Månsson, byggchef på IP-Only

Hur går fiberutbyggnaden för IP-Only sommaren 2019?

– Fiberutbyggnaden följer vår plan, under året kommer vi bygga mer på landsbygden än vi någonsin gjort tidigare.

– Med detta sagt har vi under 2018 haft utbyggnadsutmaningar som till viss del påverkar oss fortfarande. Frågorna och därmed utmaningarna kopplade till tillstånd och avtal är fortfarande i högsta grad kvar, även om vår kunskap och därmed hantering klart förbättrats. Vi har gjort flera förbättringsåtgärder, exempelvis mer regional styrning med områdesansvariga byggchefer och en organisation som är mer lämpad för landsortsutbyggnad. Vi har sett positiva effekter av våra justeringar, och kommer se alltfler framöver.

– Samtidigt är det viktigt att veta att det är den mest utmanande delen av fiberutbyggnaden som återstår. Sex av tio hushåll på landsbygden saknar fiberanslutning enligt Post- och telestyrelsen, och det är hos dessa avstånd är längst och terrängen mest utmanande. Vi är öppna med att detta tyvärr kan leda till fortsätta förseningar, samtidigt som vi arbetar för att de ska bli så få som möjligt.

 

 

David Troeng, bidragsansvarig på IP-Only

Bidragsdiskussioner har ökat – berätta om ert arbete och er syn på bidrag.

– Endast fyra av tio hushåll på landsbygden har fiberuppkoppling, enligt Post- och telestyrelsens senaste bredbandskartläggning. Sex av tio landsbygdsbor saknar därmed den infrastruktur som sedan länge är självklar i våra städer. Detta är en allvarlig situation för alla oss som vill ha ett land där alla – oavsett var man bor och arbetar – har samma digitala möjligheter.

– Utmaningen med resterande fiberutbyggnad, som ofta är på landsbygden, är långa avstånd i svårarbetad terräng vilket gör det oerhört dyrt att bygga. I dessa områden är bidrag en förutsättning för att överhuvudtaget kunna bygga ut fibernätet till alla, oavsett vilken aktör det handlar om. Det är utifrån dessa utmaningar vi och andra fiberaktörer söker bidrag.

– Bidragen betalas inte ut förrän fibernätet i området är färdigbyggt, besiktigat och aktörerna tydligt visar de totala kostnaderna. Full transparens råder. I vissa områden kan bidrag återlämnas, exempelvis om beställningarna är för få, eller att konkurrensen har ökat.

– IP-Only investerar cirka 15 miljarder kronor på fiberutbyggnaden, och är beviljade bidrag om drygt 800 miljoner kronor. Sett utifrån Post- och telestyrelsens prognoser söker vi inte mer bidrag än genomsnittsaktören givet vår egen investering.

– Vi ser bidragen som en investering. Morgondagens vård och skola kommer alltmer att digitaliseras, och i denna stora förändring är fibernätet en nödvändig infrastruktur. Genom digitala lösningar kan sjukvården bli mer tillgänglig för medborgarna, affärslivet mer effektivt och faktiskt få landsbygdsområden som förut drabbades av avbefolkning vända trenden och växa. Att vissa kan tvingas lämnas utanför fiberutbyggnaden bromsar möjligheten för det offentliga och företag att helt gå över till digitala lösningar.

– Vi är därför eniga med Svenska stadsnätsföreningen och andra aktörer, kommuner och regioner som ser vikten av att öka bidragen. Vi har goda samtal med såväl Jordbruksverket, länsstyrelserna och Tillväxtverket om detta, men ytterst krävs det mer bidragsanslag från politiskt håll. Vi är många i branschen som är övertygade om att det är en investering som kommer att betala sig.

 

 

Therese Wilson, chef kundrelationer på IP-Only

I vissa områden där fiberutbyggnaden haft förseningar har det förekommit avtalsdiskussioner med kunderna och i vissa fall även ARN-anmälningar – hur ser ni på dessa utmaningar?

– Nöjda kunder är vår högsta prioritet och vi arbetar på flera sätt för att nå dit.

– Gällande förseningarna så har vi gjort ett stort kvalitetsarbete under 2018 och 2019, vilket bland annat inneburit en ny organisation och processer mer anpassade för landsbygdsutbyggnad.

– Förseningarna leder ibland till ARN-anmälningar. Att vi inte lyckats med hantera konsumentkundsärendena innan det blivit ARN-anmälningar är ett misslyckande. Vi tar detta på allvar och arbetar på flera sätt för att få anmälningarna att minska med tiden. Dels har vi förstärkt vår kundombudsfunktion samtidigt som vi har infört ett internt kundforum – allt för att snabbare kunna ge kunden svar på synpunkter.

– Förändringarna vi gjort och gör under 2019 kommer synas alltmer under året. Med alla förbättringsåtgärderna som vi gjort är vi ett annat företag i dag jämfört med 2018.

 

Fredrik Karlsson, Head of PA på IP-Only

Vad gör IP-Only för att öka samarbetet i branschen?

– Vår ambition står fast – vi kommer fortsätta vara den aktör som bygger mest på landsbygden. Och vägen dit är genom samarbeten.

– Vi har i dag djupa samarbeten med fler än 40 kommuner och regioner, och har dagligen kontakt med bredbandssamordnare i landet. Därtill har vi kontinuerliga samtal med såväl Tillväxtverket, Jordbruksverket och länsstyrelserna om bidrag, vilket är en förutsättning för aktörerna att bygga de områden som det inte går att bygga till kommersiellt. I dessa samtal finns även våra folkvalda politiker som brinner för en landsbygd som kan leva under samma villkor som våra städer.

– Att bygga till de sex av tio på landsbygden som i dag saknar fiberanslutning är en för stor utmaning för en enskild aktör att kunna klara av, så vi söker aktivt samtal med alla parter som kan påverka att utbyggnaden går så fort som möjligt.

– Vi är också tydliga med att återstående utbyggnad kommer att kosta pengar, men framför att det är en investering som kommer alla medborgare till nytta. Morgondagens digitala vårdlösningar kommer att innebära att sjukvården blir mer tillgänglig för medborgaren, samtidigt som de kommer att bespara många miljarder i skattepengar. Det är glädjande att allt fler vi pratar med delar vår syn på fiber som möjliggörare. Fiberutbyggnaden är en satsning på tillväxt.

 

Therese Wilson, chef kundrelationer på IP-Only

Kundkommunikationen är central i fiberutbyggnaden – vad gör ni för att göra den så bra som möjligt?

– Under 2018 och tidigare har vi haft utmaningar med både kundservice och kundkommunikation. Sedan mitten av 2018 har vi satsat stora resurser på att förbättra detta, något vi nu ser flera positiva effekter av.

– Vi har enbart några minuters väntetid hos kundservice. Vi har vidare anställt flera personer och därtill ständiga utbildningar av medarbetarna och även en ny organisation där vi enklare kan agera när det är arbetstoppar inom exempelvis mejlförförfrågningar.

– Vi är fortfarande inte helt nöjda, men vi ser samtidigt att vi är på rätt väg. Ökad kundnöjdhet är vår högsta prioritering.

 

Har du som kund fler frågor, välkommen att kontakta vår kundservice. För media och samhällsaktörer är presstelefonen bemannad dygnet runt.

 

Mediakontakt
Niclas Karnhill, presschef på IP-Only
Tel: +46 708 70 00 60
E-post: niclas.karnhill@ip-only.se

Om IP-Only
IP-Only är norra Europas ledande leverantör av nätverksinfrastruktur och nätnära tjänster. Med utgångspunkt i vårt stabila fibernät utvecklar vi produkter och lösningar som kopplar upp och ihop Sverige och Norden med all världens möjligheter.

Dela:

Till startsidan