2019-05-29

En kommun i digitaliseringens framkant – Härryda satsar på sensornät

IP-Only och Härryda kommun har inlett ett projekt för att utveckla stadsnätsaffären och ta nästa steg inom digitaliseringen. Projektet är ett pilotprojekt som löper över två års tid.

Kommunen satsar på sensorer bland annat i besöks- och turisttäta områden för att på ett intelligent sätt mäta olika aktiviteter. Det skapar möjligheter och förutsättningar för kommunen men också för företag och invånare att effektivisera sin verksamhet eller vardag.

Vi sätter upp nio gateways i kommunen och täcker därmed in 80-90 procent av befolkningen. De aktuella sensorerna skickar signaler över ett trådlöst nätverk, som byggs med Long Range-teknik, en teknik som har lång räckvidd och väsentligt lägre energiförbrukning än vanligt bredband.

Sensorerna hjälper Härryda att bli en ännu trevligare plats

Kommunen kommer med hjälp av sensorerna kunna mäta besöksantalet, och hur besökarna rör sig i området för att exempelvis veta hur de ska planera parker och planteringar. Men även mäta vattenmängden i planteringar för att kunna vattna när det behövs, fylla på ved vid grillplatser och tömma soptunnor vid behov. Allt för att besökarna ska få en så ren och trevlig upplevelse som möjligt.

Härryda kommun kommer också att mäta vattenflödet i brunnar och avläsa vägtemperaturer, det senare för att på ett smart och smidigt sätt planera snöröjning och bekämpa halka där det behövs.  Kommunen kommer också  att mäta vattentemperaturer i kommunens sju badsjöar. Sensornätet byggs ut för att också näringslivet i kommunen ska kunna nyttja nätet till egen verksamhet.

En god och långsiktig dialog med både kommunen och politiken är viktig för vårt samarbete

Digitaliseringsministern Anders Ygeman har varit på besök i kommunen för att få mer information om Härrydas digitaliseringsarbete. Mötet var mycket uppskattat där samtal kring kommunens satsning skedde. Samtalets fokus var kring nätets möjligheter och digitaliseringens fördelar inom kommunen men också att modellen kan anpassas till andra kommuner i landet.

Vi på IP-Only är väldigt stolta över att ha gått från att leverera fiber till kommunens alla hörn till att ta nästa steg inom digitaliseringen, vilket är en stark väg framåt!

Anders Ygeman med representanter från Härryda kommun och IP-Only.
Dela:

Till alla inlägg i byggbloggen