2019-06-10

Mot 98 procent fiberanslutna hushåll i Luleå!

Nu är vi äntligen igång med utbyggnaden av fibernätet på Luleås landsbygd.

I tisdags påbörjades byggnationen och det första spadtaget togs i byn Hollsvattnet tillsammans med Anja Johansson (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden och Roger Ylinenpää, samhällsstrateg på Luleå kommun.

Vår entreprenör Install AB kommer bygga ut fibernätet i fyra olika områden i kommunen. På landsbygden (i den södra delen), Råne Älvdal, Bjurådalen, Bälinge-Gäddvik och i Mjöfjärden. Just nu pågår byggnationen i Bälinge-Gäddvik, Mjöfjärden och i de södra delarna av landsbygden.

Under resans gång kommer vi ansluta drygt 1 000 hushåll i kommunen till vårt rikstäckande fibernät, och därmed bidrar vi till att Luleå når 98 procent fiberanslutna hushåll innan 2020!

Här tar Roger Ylinenpää, samhällsstrateg och Anja Johansson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, det första spadtaget!
Anja Johansson och Roger Ylinenpää tar det första spadtaget.
Install ABs underentreprenör Argocon förbereder för nedläggning av kanalisation.
Install AB:s underentreprenör Argocon förbereder inför kabeldragning under vägen.
Dela:

Till alla inlägg i byggbloggen